Current track

Title

Artist


Încă nu se respectă legislația privind stațiile GPL

#Postat de on octombrie 31, 2023

Campania naţională pentru verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea şi
executarea contractelor individuale de muncă şi pentru verificarea modului în care sunt respectate cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor, de către toţi angajatorii care desfăşoară activităţi de depozitare şi comercializare a carburanţilor auto tip GPL, dar şi de
comerţ cu amănuntul al carburanţilor pentru autovehicule în magazine specializate a aratat că legislația nu este respectată și unii nu au învățat nimic din tragedoa de la Crevedia. În patru zile, au fost verificaţi 37 angajatori, iar pentru deficienţele constatate au fost dispuse 57 de măsuri de remediere şi au fost aplicate un număr de 40 sancţiuni contravenţionale, din care 11 amenzi în cuantum de 22.700 lei şi 29 avertismente contravenţionale.

Inspectorii de muncă susțin într-un comunicat de presă că, deficienţele cele mai frecvent constatate în acţiunile de control au fost:

 • angajatorul nu respectă dispozițiile legale referitoare la acordarea repausului săptămânal de 48 ore consecutive;
 • angajatorul nu respectă obligaţia de a ţine la locul de muncă evidenţa orelor de muncă prestate zilnic de fiecare salariat, cu evidenţierea orelor de începere şi de sfârşit ale programului de lucru;
 • angajatorul nu a făcut dovada eliberării salariaților ale căror contracte individuale de muncă au încetat, a unei adeverinţe care să ateste activitatea desfăşurată de aceștia, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă şi în specialitate, precum şi un extras din registrul general de evidenţă a salariaţilor;
 • angajatorul nu a cuprins în contractele individuale de muncă cu timp parțial repartizarea programului de lucru;
 • angajatorul nu respectă prevederile legale de a păstra la locul de muncă o copie a contractului individual de muncă pentru salariați  care prestează activitate la locul de muncă,
 • dosarele de personal erau incomplete;
 • registrul general de evidenţă a salariaţilor era transmis cu date eronate;
 • nu era asigurată semnalizarea de securitate și sănătate în muncă la instalația electrică;
 • nu era organizată activitatea de acordare a primului ajutor în caz de urgență;
 • angajatorul nu a asigurat controlul medical periodic al lucrătorilor și  nu a dotat toate locurile de muncă cu trusă medicală de prim ajutor;
 • angajatorul nu a instruit corespunzător lucrătorii din punct de vedere a securităţii şi sănătăţii în muncă;
 • nu era asigurată semnalizarea zonelor unde pot apărea atmosfere explozive;
 • rastelurile  de depozitare a buteliilor nu erau legate la instalația de împământare;
 • lucrătorii nu purtau echipamentul individual de protecție acordat de angajator;
 • angajatorul nu a făcut dovada acordării echipamentului individual de protecție către lucrători.

Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *