Jurnal FM

Jurnal FM

Current track

Title

Artist


Comisia Europeană, bani pentru îmbunătățirea administrațiilor publice

#Postat de on martie 21, 2023

Comisia Europeană a aprobat o nouă rundă de 151 de proiecte în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic, pentru a oferi asistență tuturor statelor membre în pregătirea, conceperea și punerea în aplicare a până la 326 de reforme de vârf în 2023.  Proiectele sprijinite răspund unei nevoi de reformă exprimate de statele membre, fiind totodată solid aliniate la prioritățile Uniunii Europene care promovează administrații publice moderne și eficiente, strategii de creștere durabilă și economii reziliente.

Sursa: https://romania.representation.ec.europa.eu

Fișa de țară pentru România este disponibilă aici.

Multe proiecte de reformă sunt, de asemenea, legate de provocările identificate în contextul planurilor de redresare și reziliență și al planului REPowerEU.  În această nouă rundă de proiecte pentru 2023, Instrumentul de sprijin tehnic va continua să pună accentul pe îmbunătățirea capacității operaționale și a eficienței administrațiilor publice. În acest context, va fi lansată o nouă inițiativă, Schimbul de cooperare în domeniul administrației publice (PACE – „Public Administration Cooperation Exchange”), care va promova învățarea reciprocă și bunele practici în rândul funcționarilor publici din diferite state membre, pentru a consolida capacitatea administrativă și competențele de elaborare a politicilor și de punere în aplicare. Pe parcursul acestui an, Instrumentul de sprijin tehnic va consolida, de asemenea, cooperarea dintre statele membre prin intermediul celui mai mare număr de proiecte transnaționale înregistrat vreodată, cu 33 de proiecte de reformă multinaționale și 10 proiecte multiregionale. Comisia Europeană va sprijini statele membre să abordeze provocările comune prin promovarea învățării reciproce și prin dezvoltarea unor abordări comune, oferind, în același timp, sprijin adaptat fiecărui stat membru sau fiecărei regiuni.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *