Uniunea Națională a Barourilor (UNBR) din România și Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România (UNNPR) vor avea terminale STS

#Postat de on noiembrie 21, 2020

A fost promulgată legea prin care barourile și notarii vor avea terminale STS.

UNBR și UNNPR au fost incluse pe lista utilizatorilor de telecomunicații speciale ca beneficiari care pot utiliza rețelele de comunicații speciale pentru a asigura creșterea gradului de securitate a schimbului de informații cu autoritățile și cu instituțiile publice cu care colaborează în mod direct.

Legea pentru completarea anexelor nr. 1 și 2 din Legea nr. 92/1996 privind organizarea funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale a fost promulgată vineri, 20 noiembrie 2020, de către Președintele României.

În expunerea de motive se arată că ,,rolul avocaților și al notarilor în statul de drept este indispensabil, aceștia fiind parteneri ai justiției. De aceea este necesară facilitarea conexiunilor acestor profesii juridice pentru a le întări capacitatea de a furniza serviciile conexe justiției și de a desăvârși un concept functional pentru digitalizarea justiției din România”.,,Anexele nr.1 și 2 din Legea nr.92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al Româiei, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează:
1.La anexa nr.1, după punctul 9 se introduc două noi puncte, pct.10 și 11, cu următorul cuprins:

„10. Uniunea Națională a Barourilor din România.

11. Uniunea Națională a Notarilor Publici din România.”

La anexa nr.2, după litera B punctul 3, se introduc două noi litere, lit.C și D, cu următorul cuprins:

„C. Rețele, infrastructuri, sisteme, servicii și aplicații în diferite tehnologii informatice și de comunicații, cu soluții de securitate asociate

D. Servicii de încredere calificată”

Potrivit anexei 1 din Legea nr 92/1996 privind organizarea și funcționarea Serviciului de Telecomunicații Speciale ce cuprinde lista utilizatorilor rețelelor de telecomunicații speciale, instituțiile care pot utiliza rețelele STS sunt: Parlamentul României, Președinția României, Guvernul României, instituțiile care desfășoară activități în domeniul apărării, siguranței naționale și ordinii publice, administrația publică centrală și locală, autoritatea judecătorească (Curtea Supremă de Justiție, Ministerul Public Consiliul Superior al Magistraturii), Curtea de Conturi, Curtea Constituțională și organele de conducere din cadrul organismelor guvernamentale și al unor organisme neguvernamentale de interes național.

Utilizarea acestor rețele va face posibilă participarea la ședințele de judecată desfășurate în sistem de videoconferință și a avocaților, prin intermediul barourilor, care vor fi dotate cu terminale STS.

Sursa: https://www.clujust.ro/a-fost-promulgata-legea-prin-care-barourile-si-notarii-vor-avea-terminale-sts/


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist