STUDII ECONOMICE PENTRU POSTUL DE LIFTIER. SPITALUL BÂRLĂDEAN A FĂCUT PUBLICE CONDIȚIILE DE ANGAJARE

#Postat de on decembrie 3, 2018

Nu e glumă, e realitate! Conform anunțului de angajare postat pe site-ul guvernamental “ e-guv”, instituția sanitară bârlădeană caută liftier. Cu studii economice și o vechime de 6 ani și 6 luni.

 

Spitalul Municipal de Urgență „Elena Beldiman” din Bârlad, anunţă organizarea unui concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată a funcției contractuale de execuție, vacante de liftier cu certificat de calificare în meserie şi autorizaţie I.S.C.I.R. vizată la zi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

diplomă de bacalaureat în profil economic sau diplomă de absolvire şcoală postliceală economică;

-vechime în specialitate de 6 ani şi 6 luni.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

  1. a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
  2. b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exercițiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Așadar , se pare că îți trebuie multă carte pentru a apăsa pe cele 5 butoane ale liftului și ani buni de experiență pentru a ocupa acest post.

 

Cristina Rădulescu

 

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist