Current track

Title

Artist


Peste 1.800 de locuri scoase la concurs în școlile de poliție

#Postat de on octombrie 19, 2023

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bacău, prin Serviciul Resurse Umane, efectuează recrutări până la data de 05.11.2023, pentru Școala de Agenți de Poliție ,,Vasile Lascăr” Câmpina, Școala de Agenți de Poliție ,,Septimiu Mureșan”Cluj-Napoca și Școala de Pregătire a Agenților Poliției de Frontieră ,,Avram Iancu” Oradea, pentru concursul de admitere, sesiunea octombrie 2023 – februarie 2024.

Sunt scoase la concurs 1.340 de locuri la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Vasile Lascăr” Câmpina, 300 la Şcoala de Agenţi de Poliţie „Septimiu Mureşan” Cluj-Napoca și 240 la Şcoala de Pregătire a Agenţilor Poliţiei de Frontieră „Avram Iancu”  – Oradea.

 Candidaţii care doresc să participe la concursul de admitere trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de actele normative incidente, printre care:

 1. să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
 2. să cunoască limba română, scris şi vorbit;
 3. să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
 4. să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic;
 5. să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi sau să îi împlinească în cursul anului în care participă la concursul de admitere;
 • să fie absolvenţi de liceu cu diplomă de bacalaureat;
 • să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;
 • să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
 • să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
 • să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
 • inexistenţa tatuajelor ori a elementelor ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate, pe/în corp, neacoperite devestimentaţie, în ţinuta de vară, cu excepţia candidaţilor la specialitatea pompieri;
 • să fi obţinut la purtare, în perioada studiilor liceale, media de cel puţin 9,00, cu excepţia candidaţilor care au absolvit instituţii de învăţământ de nivel liceal în state membre ale Uniunii Europene în care nu se evaluează prin notă/punctaj/calificativ purtarea elevului;
 • să nu fi fost exmatriculaţi pentru abateri disciplinare dintr-o instituţie de învăţământ;
 • se dețină sau să obțină până la absolvire permis de conducere categoria B.

Relaţii suplimentare se pot obţine la telefon 0234/202000, interior 20132 sau pe site-ul I.P.J. Bacău, http://bc.politiaromana. ro, secţiunea Carieră – Admitere instituții învățământ.


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *