Current track

Title

Artist


38 de școli din județul Bacău vor beneficia de finanțare prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

#Postat de on aprilie 1, 2022

38 de unități de învățământ din județul Bacău vor beneficia de finanțare în cadrul celui mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), informează Inspectoratul Școlar al Județului Bacău.

Ministerul Educației a finalizat selecția proiectelor ce urmează a fi finanțate în prima etapă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS). Au fost depuse, în total, 1.474 de cereri de finanțare, iar 1.431 au fost declarate eligibile. În urma evaluării de către experți externi a calității planurilor de acțiune propuse de unitățile de învățământ, în final 1.391 de proiecte au obținut cel puțin 6 puncte din 10, deci îndeplinesc condițiile pentru finanțare conform metodologiei.

Dintre acestea sunt și 38 de unități de învățământ din județul Bacău (30 din mediul rural și 8 din mediul urban), respectiv:

 1. Şcoala Gimnazială „Alecu Russo” Bacău
 2. Liceul Tehnologic „Petru Rareş” Bacău
 3. Şcoala Gimnazială Băcioiu (comuna Corbasca)
 4. Şcoala Gimnazială „Vasile Borcea” Bereşti-Bistriţa
 5. Şcoala Gimnazială Bereşti-Tazlău
 6. Şcoala Gimnazială ,,Răducanu Rosetti” Căiuţi
 7. Şcoala Gimnazială Călugăreni
 8. Şcoala Gimnazială Chetriş (comuna Tamași)
 9. Şcoala Gimnazială „Smaranda Apostoleanu” Coloneşti
 10. Şcoala Gimnazială Coţofăneşti
 11. Școala Gimnazială Nr. 3 Dărmănești
 12. Şcoala Gimnazială Nr. 2 Dărmăneşti
 13. Şcoala Gimnazială Dealu Morii
 14. Şcoala Gimnazială Găiceana
 15. Şcoala Gimnazială „Dani Gergely” Ghimeş
 16. Şcoala Gimnazială „Ion Strat” Gioseni
 17. Şcoala Gimnazială ,,Vasile Pârvan” Huruieşti
 18. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Bantaş” Iteşti
 19. Şcoala Gimnazială „Constantin Moscu” Izvoru Berheciului
 20. Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lespezi (comuna Gârleni)
 21. Şcoala Gimnazială Nr.1 Livezi
 22. Şcoala Gimnazială „Alexandru Piru” Mărgineni
 23. Şcoala Gimnazială „George Enescu” Moineşti
 24. Şcoala Gimnazială „Alexandru Sever” Moineşti
 25. Şcoala Gimnazială „Gheorghe Nechita” Motoşeni
 26. Şcoala Gimnazială Oituz
 27. Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci” Oneşti
 28. Şcoala Gimnazială Parava
 29. Şcoala Gimnazială Plopana
 30. Şcoala Gimnazială Plopu (oraș Dărmănești)
 31. Şcoala Gimnazială „Ion Borcea” Racova
 32. Şcoala Gimnazială „Ioniţă Sandu Sturdza” Săuceşti
 33. Școala Gimnazială Nr. 1 Slobozia (comuna Stănișești)
 34. Şcoala Gimnazială „George Apostu” Stănişeşti
 35. Şcoala Gimnazială Strugari
 36. Şcoala Gimnazială Urecheşti
 37. Şcoala Gimnazială Nr. 1 Valea Seacă
 38. Şcoala Gimnazială Vultureni.

Pentru a veni cât mai rapid și mai eficient în sprijinul solicitărilor comunității școlare, deși inițial era prevăzută finanțarea a 750 de unități de învățământ în această primă fază, Ministerul Educației a decis să selecteze și să finanțeze toate proiectele care îndeplinesc condițiile de finanțare conform metodologiei. Astfel, toate unitățile de învățământ care au obținut minimum 6/10 puncte vor fi invitate să încheie contracte de finanțare în perioada următoare și vor avea la dispoziție trei ani pentru a atinge obiectivele propuse.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) este cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată” și a fost aprobat de Comisia Europeană pentru finanțare prin Planul Național de Redresare și Reziliență cu o valoare de 543 milioane euro. Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație (MATE), care stă la baza implementării programului, este un instrument dezvoltat și pilotat de Ministerul Educației cu sprijinul Băncii Mondiale și cu finanțare prin Instrumentul de asistență tehnică DG REFORM al Comisiei Europene.

În cadrul PNRAS sunt eligibile toate unitățile de învățământ cu risc ridicat și mediu de abandon școlar. Valoarea totală a granturilor finanțate este de peste 191 milioane euro + TVA; valoarea medie/grant este de 138.000 euro + TVA.

PNRAS reprezintă răspunsul Ministerului Educației la problematica părăsirii timpurii a școlii și a abandonului școlar, se adresează elevilor aflați în risc de abandon, în special elevi aparținând grupurilor vulnerabile, elevi aparținând minorității rome, elevi din mediul rural și urban mic, elevi cu dizabilități sau cerințe educaționale speciale (CES), elevi din comunități dezavantajate economic, copii în risc de excluziune socială pe fondul sărăciei, lipsa locuinței, familie monoparentală, familii dezorganizate, elevi expuși altor riscuri sociale. Programul este unul de susținere a reformei sistemului educațional, iar obiectivele sale sunt pliate pe realitatea și nevoile educaționale ale fiecărui elev în parte și ale tuturor elevilor dintr-o școală, iar în implementarea lui se vor regăsi și componente sociale.

PNRAS utilizează trei pârghii pentru a fi sustenabil:

– autonomia școlii în utilizarea resurselor: granturile vor fi implementate direct de către unitățile de învățământ, în colaborare cu comunitatea locală;

– răspundere pentru rezultate: sunt stabilite țintele ce trebuie atinse la nivel de școală: o rată mai mare de înscriere, o rată mai mică de absenteism, o rată mai mare de participare la examenele naționale, un procent mai mare de elevi care reușesc sa promoveze examenul de final de ciclu cu cel puțin nota 6;

– evaluare: monitorizarea elevilor detectați în risc de abandon pentru a fi sprijiniți prin planuri individuale de învățare.

PNRAS este cel mai mare program de sprijinire a participării la educație din istoria recentă a României și primul program coerent la nivel național care urmărește scalarea unor măsuri dovedite eficiente la nivel local, individual, în scopul atingerii unui important obiectiv de țară: creșterea gradului de echitate a sistemului de învățământ.

Tipurile de activități eligibile în PNRAS sunt foarte diversificate, respectiv:

– activități pedagogice și de sprijin – cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor si mediatorilor școlari în comunitățile rome, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale), sprijin pentru organizarea de concursuri școlare și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar);

– activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri, activități de networking școlar etc.

– achiziția de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajarea spațiilor de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Complementar cu granturile directe (în sumă totală de 500 milioane euro), PNRAS prevede 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar la nivel național. Pregătirea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori. (Sursa:IȘJ Bacău)

 

 


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *