Current track

Title

Artist


Defrișarea spațiului verde din fața fabricii de mobilă Rădăuți

#Postat de on martie 7, 2019

Defrișarea spațiului verde din fața fabricii de mobilă Rădăuți – o explicație detaliată

Am primit din partea domnului Luca Ciubotaru, un Om între oameni, unul din oamenii minunați din ,,Rădăuțiul Civic” rezultatul unei investigații efectuate de cei ce iubesc Rădăuțiul.

Rădăuțenii s-au trezit că dintr-o dată, spațiul verde adică pomii din fața fabricii de mobilă, nu mai există. Iată ce au constatat cei care au făcut investigațiile :

,,1. Decembrie 2018 – spațiul verde din fața IPL Rădăuți este tăiat, iar terenul este pregătit pentru viitoare investiții

În data de 18 decembrie am aflat de faptul că spațiul verde din fața IPL Rădăuți a fost tăiat, pregătindu-se terenul pentru unele investiții, se pare. La sesizarea unor cetățeni, am făcut public acest eveniment la acea dată, iar reacțiile cetățenilor au fost în același ton, rădăuțenii fiind revoltați de această tăiere a zonei verzi din fața fabricii de mobilă.

Am vrut să înțelegem mai bine subiectul, așa că am trecut la analiză. Multe voci spuneau că Dedeman a cumpărat terenul din zonă și că va deschide un nou depozit. Lucrurile stau puțin altfel. Cu ajutorul unui inginer de cadastru, domnul M. Strugariu, am identificat că terenul din acea zonă e împărțit în mai multe proprietăți (după cum se vede în imagine). Terenul din centrul imaginii a fost cumpărat în data de 15 octombrie 2018 de S.C. M.P. HAUS SRL, o societate comercială care are ca activitate „lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale”. Unele surse ne-au comunicat că nu au fost emise documente pentru această operațiune și că pe lângă ce s-a tăiat în fața fabricii de mobilă, s-a tăiat tot ce era și în spate spre cimitir, inclusiv pomi fructiferi. Lemnul gros a fost luat de cei doi cetățeni care s-au ocupat de tăieri (angajați ai IPL Rădăuți), iar ce a fost subțire, a fost tăiat de foc pentru consumul propriu al fabricii.

În apropiere, un alt bloc construit de firma deținută de omul de afaceri Pavel Plămadă

Blocul alăturat, construit de omul de afaceri Pavel Plămadă

Pe terenul de lângă fabrica de mobilă se află într-o stare avansată deja, un alt bloc, cu 4 etaje, de data aceasta construit de compania PAVVAS Construct SRL, deținută de omul de afaceri Pavel Plămadă. În august 2017, societatea PAVVAS Construct SRL a cumpărat terenul (terenurile) iar în luna decembrie 2017 cele două terenuri din acea zonă au fost alipite, formând o singură parcelă. Dacă și firma M.P. Haus SRL care a cumpărat terenul din fața fabricii de mobilă pe care l-a defrișat va construi blocuri în acea zonă, întreaga arie se va transforma într-un cartier de blocuri noi.

Am vrut să verificăm dacă există un certificat de urbanism sau dacă s-a emis deja o autorizație de construire pentru acea zonă (vorbim de terenul proaspăt defrișat), dar accesând site-ul Primăriei Rădăuți am descoperit că aceste informații nu erau actualizate din anul 2017, așa că în data de 12 februarie am trimis o solicitare primăriei cu următoarele 4 puncte din imaginea de mai jos:

2. Ce spune legislația în domeniu?

Am concluzionat că acea zonă defrișată este una privată, deținută în prezent de o societate comercială ce are ca obiect de activitate lucrări de construcții a cladirilor rezidențiale și nerezidențiale, adică, un dezvoltator imobiliar.

În România avem:

 • Legea nr. 24/2007 care reglementează spațiile verzi și obligațiile autorităților locale pentru administrarea unor astfel de spații.

Conform art. 3 din Lege, spațiile verzi din intravilanul localităților se compun din următoarele tipuri de terenuri: „a) spaţii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, grădini, scuaruri, fâşii plantate; b) spaţii verzi publice de folosinţă specializată: 1. grădini botanice şi zoologice, muzee în aer liber, parcuri expoziţionale, zone ambientale şi de agrement pentru animalele dresate în spectacolele de circ; 2. cele aferente dotărilor publice: creşe, grădiniţe, şcoli, unităţi sanitare sau de protecţie socială, instituţii, edificii de cult, cimitire; 3. baze sau parcuri sportive pentru practicarea sportului de performanţă; c) spaţii verzi pentru agrement: baze de agrement, poli de agrement, complexuri şi baze sportive; d) spaţii verzi pentru protecţia lacurilor şi cursurilor de apă; e) culoare de protecţie faţă de infrastructura tehnică; f) păduri de agrement. g) pepiniere şi sere”.

Pentru spațiile verzi, avizele de tăiere a arborilor sunt emise de Agenția pentru Protecția Mediului (APM) Suceava, care aparține de Ministerul Mediului. Cu toate astea, spațiul de care vorbim nu poate fi încadrat ca spațiu verde în sensul legii de mai sus, așa că arborii de pe acea parcelă reprezintă vegetație forestieră în afara fondului forestier național, tăierea sa fiind reglementată de Codul Silvic. 

 • Legea nr. 46/2008 (Codul Silvic) care prevede:
  • la articolul 6 alin. (2) că „Vegetaţia forestieră din afara fondului forestier naţional este supusă normelor tehnice silvice privind evaluarea masei lemnoase şi reglementărilor privind circulaţia materialului lemnos”.
  • la articolul 6 alin. (3) că „Recoltarea şi valorificarea lemnului din vegetaţia forestieră de pe terenurile din afara fondului forestier naţional sunt la latitudinea proprietarilor, cu respectarea prevederilor alin. (2)”.

Așadar, Codul silvic ne spune că orice proprietar poate să taie lemnul de pe proprietatea sa privată, cât timp respectă niște proceduri și reguli. Legislația e stufoasă, așa că am mers mai departe să vedem ce reguli trebuiau respectate. Există o serie de Ordine ale Ministrului Mediului:

 • O.M. nr. 540/2011 privind termenele, modalitățile și perioadele de colectare, scoatere și transport al materialului lemnos;
 • O.M. nr. 1323/2015 privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării.

Citind aceste reglementări am aflat următoarele:

 • masa lemnoasă se exploatează în baza unei autorizații de exploatare emisă de ocolul silvic, în cazul de față, Ocolul Silvic Marginea. Autorizația se eliberează, la cerere, contra cost, de ocolul silvic cu care proprietarul a încheiat un contract de prestaţii silvice.

Procedura e următoarea: 1) proprietarul terenului face cererea la Ocolul Silvic, 2) personalul ocolului silvic marchează arborii cu grosime de peste 7 cm (ce este sub 7 cm nu are nevoie de marcaj); 3) se face un calcul al cantității ce va fi tăiată și se eliberează un act de punere în valoare de către ocol; 4) dacă totalul cantității este mai mare de 20 de metri cubi, tăierea se face doar de o firmă specializată, altfel se poate face de proprietar în regie proprie. 5) după tăiere, personalul ocolului silvic verifică dacă aceasta a fost realizată în condițiile legii.

 • Conform Legii nr. 171/2010 privind contravențiile silvice, art. 8. – (1) Constituie contravenţii silvice următoarele fapte:

a) tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori, puieţi, pomi de Crăciun ori lăstari din fondul forestier naţional sau tăierea, ruperea sau scoaterea din rădăcini a arborilor, fără drept, precum şi distrugerea ori vătămarea de arbori de pe terenurile cu vegetaţie forestieră din afara fondului forestier naţional, dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior.
(2) Faptele prevăzute la alin. (1) se sancţionează după cum urmează:
a) cu amendă de la 1.000 lei la 2.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este cel mult egală cu preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
b) cu amendă de la 2.000 lei la 4.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 1 până la de 3 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;
c) cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei dacă valoarea prejudiciului, stabilită potrivit legii, este de la 3 până la de 5 ori preţul mediu al unui metru cub de masă lemnoasă pe picior;

3. Ce ne răspunde primăria?

La 8 zile de la solicitarea noastră, Primăria ne răspunde prompt și complet și ne transmite răspunsuri la fiecare dintre cele 4 puncte și ne spune următoarele:

 1. Pentru firma MP HAUS SRL s-au emis până acum 2 certificate de urbanism și 2 autorizații de construire, dar pentru alte zone, nu pentru cea de la IPL;
 2. La solicitarea noastră, Primăria a actualizat centralizatorul certificatelor de urbanism și a autorizațiilor de construire, la zi. 
 3. Primăria nu are încă un registru de spații verzi al Rădăuțiului, dar acest lucru va fi trecut pe acest an ca obiectiv de investiții;
 4. Pentru defrișarea de la IPL, primăria nu a eliberat niciun aviz (conform legii, competența de emitere a avizului nu era a primăriei, ci a Ocolului Silvic) și din decembrie 2018, Primăria s-a autosesizat și a scris adrese către Agenția pentru Protecția Mediului și către Direcția Silvică Suceava și Ocolul Silvic Marginea.

4. Ce au răspuns cele două instituții către care Primăria a scris?

Agenția pentru Protecția Mediului a comunicat în răspunsul său că ea e competentă să emită avize doar pentru spații verzi, nu și pentru terenuri proprietate privată cu vegetație din afara fondului forestier, așa cum anticipam din analiza legilor de mai sus, ceea ce e corect.

Ocolul Silvic Marginea

Întrebate de Primăria Rădăuți care sunt documentele care au stat la baza tăierii arborilor din fața IPL, atât Ocolul Silvic Marginea, cât și Direcția Silvică Suceava (instituția superioară) au răspuns primăriei (răspunsurile sunt disponibile mai jos) că documentele cerute de Primăria Rădăuți nu sunt documente de interes public, invocând art. 5 din Legea nr. 544/2001 care prevede că toate instituțiile trebuie să publice pe site-ul lor o serie de documente de interes public din oficiu. Când un cetățean, un ONG sau o primărie îți cere, însă, un document care este de interes public, doar dacă este exceptat de legepoți să-i refuzi accesul la el (dacă e document clasificat, dacă are date personale – dar chiar și atunci, ești obligat să dai restul documentului după ce anonimizezi datele cu caracter personal: CNP-uri, adrese etc, dacă e secret comercial sau altele).

Așadar, Primăria Rădăuți s-a trezit în situația în care nu a putut afla de la alte instituții publice dacă o tăiere a unei zone verzi din Rădăuți s-a făcut legal sau nu. Să fi fost în locul Primăriei, am fi dat în judecată în secunda 2 cele două instituții care ar fi pierdut cu glorie procesul în instanță și ar fi învățat că transparența nu e chiar un moft și că există în Constituție la art. 31 un drept fundamental al cetățenilor care se numește Accesul la informații (de interes public)

Neaflând nici de la primărie dacă acea tăiere s-a făcut legal sau nu, aveam două variante – să contactăm direct reprezentanții firmei M.P. Haus SRL sau să cerem și noi Ocolului Silvic acele acte, să ne refuze, să dăm instituția în judecată și să le obținem așa, dar această ultimă variantă ar mai fi durat cel puțin jumătate de an. 

5. Discuția cu reprezentanții firmei M.P. Haus SRL 

Mai jos puteți să vedeți o privire de sus asupra ei, o filmare cu drona, mulțumită unui susținător al grupului nostru civic:

Ne-a rămas prima variantă, așa că am contactat reprezentații M.P. Haus SRL și am explicat că e normal ca rădăuțenii să știe răspunsul la aceste întrebări de interes public. Domnul Marius Diaconescu, deținătorul companiei M.P. Haus SRL ne-a răspuns politicos că ne oferă informațiile de care avem nevoie. În 2018, reprezentantul firmei a făcut o adresă la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava pentru a parcurge procedurile legale pentru curățarea acelei zone, iar instituția le-a răspuns același lucru – că nu e de competența lor.

Apoi, M.P. Haus SRL a făcut o solicitare la Ocolul Silvic Marginea, care a marcat arborii, apoi, pe baza unui contract cu o firmă autorizată, copacii au fost tăiați, având toate actele făcute conform legii, inclusiv actul de punere în valoare din data de 7 decembrie 2018, pus la dispoziție chiar de reprezentantul firmeiAcesta vizează tăierea de vegetație în afara fondului forestier, pe o suprafață de 0,40 de ha, a unui număr de 156 de arbori cu un volum de 59 de metri cubi de lemn. 

Suprafața terenului din Cartea Funciară este de 2662 de mp, adică 26 de ari =  0,26 ha, iar actul de punere în valoare este de 0,40 ha, ceea ce înseamnă că diferența se referă la celelalte zone din spatele Fabricii de mobilă despre care aflaserăm și noi inițial.

6. Concluzii

După multe adrese și un efort considerabil, am aflat în sfârșit cum s-a făcut acea tăiere, a fost una pe un teren proprietate privată, cu un act de punere în valoare emis de Ocolul Silvic Marginea, emis conform legii. Prin această investigație, puteți să observați câte detalii au stat în spatele aflării acestor lucruri și că lucrurile nu sunt mereu atât de simple. Putem să răspundem acum zvonurilor legate de construirea unui depozit Dedeman acolo și să le infirmăm, dar mai presus de toate, noi, cetățenii Rădăuțiului, am aflat adevărul despre acest episod, chiar dacă n-a fost simplu.

Mulțumim reprezentantului firmei, domnului Diaconescu, pentru deschidere și pentru că ne-a pus la dispoziție acest act de punere în valoare și mulțumim colegilor și susținătorilor grupului „Rădăuțiul Civic” care au contribuit la acest efort de a afla adevărul unui episod din cetate, o misiune deloc ușoară uneori. Pe acel teren se va construi un bloc, iar în zonă se conturează deja un nou cartier de locuințe noi, dar zona respectivă nu va mai fi la fel fără spațiul verde din fața fabricii de mobilă, din păcate.

Cu ocazia acestei analize, s-au mai întâmplat 2 lucruri – în urma adresei trimise de Rădăuțiul Civic, primăria a actualizat centralizatoarele cu certificatele de urbanism și autorizațiile de construire emise de primărie, care pot acum fi accesate pe site-ul instituției, aici (un pas înainte către transparență și informarea cetățenilor) și am aflat că Municipiul Rădăuți nu are încă un registru de spații verzi, dar că va fi bugetat anul acesta.

Ai citit această investigație până la final pentru că îți pasă. Dacă vrei să susții activitatea Asociației „Rădăuțiul Civic”, asociație independentă și apolitică, pentru promovarea spiritului civic în comunitate, poți să ne susții prin donații sau prin redirecționarea a 2% din impozitul pe venit.  Toată activitatea noastră e publică, la fel și veniturile și cheltuielile. Aici vei găsi raportul de activitate pe anul 2018 sau pe anul 2017.

Toate orașele cresc și se dezvoltă, e un proces normal, dar e important ca această dezvoltare să fie una echilibrată, sustenabilă, de aceea spațiile verzi publice, aflate în gestiunea Municipiului Rădăuți trebuie să fie protejate, iar autoritățile trebuie să se îngrijească de acest lucru. De la acest punct a plecat toată analiza noastră și am vrut să aflăm toată povestea și să o împărtășim cu ceilalți. Mulțumim tuturor celor care au susținut acest demers, cetățenii au dreptul să știe ce se întâmplă în orașul lor!

O analiză realizată de Luca Ciubotaru, cu sprijinul unor membri și susținători ai grupului „Rădăuțiul Civic” „

Aici se încheie relatarea textului de pe pagina Rădăuțiului Civic. Prieteni, rădăuțeni, doar implicându-ne împreună vom putea opri jaful, schilodirea și boirea orașului de către anumiți samsari care cred că dacă au bani, pot face orice. Nu! Rădăuțiul este al rădăuțenilor, nu al unora care nu iubesc decât, banul. Felicitări acestor oameni minunați din Rădăuțiul Civic.

Rădăuțeni, iubiți-vă orașul !

Iulian Iustin Melinte, Rădăuți


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *