Melodia curentă

Titlu

Artist


primăriile


Autoritatea Națională pentru Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) finanțează, începând cu anul 2015, Programul național de cadastru și carte funciară (PNCCF). Obiectivul PNCCF este înregistrarea gratuită a tuturor imobilelor (terenuri, clădiri și apartamente) din România în Sistemul integrat de cadastru și carte funciară, gestionat de ANCPI. Anul acesta, suma totală alocată etapei de finanțare VII […]