Melodia curentă

Titlu

Artist


instanta pilot

Curtea de Apel Suceava a fost cooptată de Consiliul Superior al Magistraturii într-un proiect pilot intitulat „Optimizarea managementului la nivelul sistemului judiciar. Componenta de instanțe judecătorești”, în cadrul  Programului Operațional Capacitate Administrativă. Proiectul are drept scop identificarea mecanismelor necesare creării unui sistem de justiție modern, adaptat cerințelor societății contemporane, prin dezvoltarea și implementarea unor instrumente […]