Melodia curentă

Titlu

Artist


începând cu data de 21.09.2020

„Se schimbă scenariul de funcţionare a unui număr de 7 unități şcolare, începând cu data de 21.09.2020 Ca urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nr. 2940/ 21.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – județul Vaslui cu numărul 15120/ 21.09.2020 prin care se aduc la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui propunerile consiliilor de […]