Melodia curentă

Titlu

Artist


C.J.S.U. Vaslui


Ca urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Vaslui, înregistrată la Instituția Prefectului – județul Vaslui cu numărul 2343/ 05.02.2021 prin care se aduc la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor de învăţământ din județ, în vederea aprobării scenariului în care va funcționa fiecare unitate de învățământ în […]