Melodia curentă

Titlu

Artist


Bojdeuca

Acum 103 ani, în 15 aprilie 1918, casa construită înainte de anul 1850, în mahalaua Țicău din Iași, ”ce-i mai zic și Valea Plingerei”, casa în care a locuit, între anii 1872 şi 1889, scriitorul Ion Creangă, numită şi Bojdeuca lui Creangă sau Bojdeuca din Ţicău a devenit muzeu memorial. De menţionat că Bojdeuca lui Creangă este prima casă memorială din România. Căsuța, […]