Melodia curentă

Titlu

Artist


Aromânilor

Aromânii (numiți în România și „‘români macedoneni”‘,  sau, mai popular, machedoni)  sunt o ramură a latinității răsăritene. Numărul lor este greu de estimat, fiindcă există numeroase căsătorii mixte și fiindcă mulți aromâni nu mai vorbesc limba aromână, astfel că estimările variază de la 100.000  până la 250.000. Limba lor este asemănătoare limbii române, fiind derivată din latină, și variază ca dialecte. […]