Melodia curentă

Titlu

Artist


546


10 ianuarie 1475. Are loc memorabila bătălie de la Vaslui (Podul Înalt). O oaste de vreo 120.000 de oameni, sub conducerea lui Soliman pașa, beilerbeiul Rumeliei, a fost zdrobită și pusă pe fugă de cei 40.000–50.000 de ostași de sub comanda lui Ștefan. Întors la Suceava, domnul a fost întâmpinat „ca un purtător de biruințe” […]