Current track

Title

Artist


I.T.M. Suceava: Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna octombrie 2023

#Postat de on noiembrie 18, 2023

I.T.M. Suceava: Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna octombrie 2023 – în perioada 01-31.10.2023, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2023, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 343 controale, din care 222 în domeniul relaţiilor de muncă şi 121 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 198 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 148.000 lei.

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA OCTOMBRIE

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

* În urma celor 222 controale efectuate, s-au aplicat 62 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

Au fost depistate 3 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 2 persoane depistate la muncă fără contracte individuale de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați  3  angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 20.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

*  În urma celor 121 controale efectuate, s-au aplicat 136 sancţiuni contravenţionale la 77 angajatori (125 avertismente contravenţionale şi 11 amenzi contravenţionale în valoare de 58.000 lei).

Principalele deficienţe constatate au fost:

* nu s-au desemnat lucrători pentru a se ocupa de activitățile de protecție și de prevenire a riscurilor de accidentare;

* nu s-a efectuat semnalizarea de securitate;

* nu s-a efectuat autorizarea exercitării meseriilor pentru care legislaţia specifică o cere (macaragii, moto/electrostivuitorişti);

* nu s-a elaborat / actualizat documentul privind protecţia împotriva exploziilor;

* nu s-a obţinut certificatul de examinare „in situ” pentru instalatiile care funcţionează în mediu potenţial exploziv (inclusiv reexaminarea acestuia);

* nu s-au asigurat echipamente individuale de protecție;

* nu s-au comunicat evenimentele produse;

* nu s-au cercetat evenimentele produse.

În luna octombrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.11.2023, figurează ca fiind înregistrate 141.617 de contracte individuale de muncă active din care:

–  130.687 pe durată nedeterminată;

–     10.930 pe durată determinată.

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *