Informare Inspectoratul General pentru Imigrări privind schimbările intervenite în situația străinilor

#Postat de on martie 21, 2023

În conformitate cu prevederile articolului 13 din O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pe durata şederii în România străinii sunt obligaţi să declare la formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări, care le-a acordat dreptul de şedere:

  •  orice modificare intervenită în situaţia personală, în special schimbarea numelui, a cetăţeniei, a domiciliului sau reşedinţei, încheierea, desfacerea ori anularea căsătoriei, naşterea unui copil, decesul unui membru defamilie aflat pe teritoriul României;
  •  orice modificare intervenită în legătură cu angajarea sa în muncă;
  •  prelungirea valabilităţii sau schimbarea documentului de trecere a frontierei de stat

De asemenea, străinul care îşi schimbă numele, cetăţenia, domiciliul sau reşedinţa este obligat ca, odată cu declararea modificării intervenite în situaţia personală, să solicite un nou document de identitate.

Furtul sau pierderea documentelor de trecere a frontierei de stat va fi declarată organului de poliţie competent teritorial.

Mențiunile prevăzute la primul paragraf se fac în termen de 30 de zile, iar cele prevăzute la paragraful al treilea, în termen de 48 de ore. În cazul străinului care îşi schimbă domiciliul sau reşedinţa, acest termen curge de la data stabilirii la noua adresă.

Totodată, entităţile – gazdă sunt obligate să informeze formaţiunea teritorială a Inspectoratului General pentru Imigrări cu privire la încetarea sau suspendarea raportului juridic cu străinul, în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului, transmite Inspectoratul General pentru Imigrări.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *Current track

Title

Artist