Current track

Title

Artist


APIA Bacău: Precizări privind renta viageră agricolă aferentă anului 2022

#Postat de on septembrie 20, 2023

Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură Bacău (APIA Bacău)  informează că a efectuat plata sumei de 198.309,45 lei cuvenită sub formă de rentă viageră agricolă aferentă anului 2022, astfel: 

-suma de 195.519,55 lei alocată unui număr total de 168 rentieri, care au solicitat plata prin cont bancar / prin mandat poștal și au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.03-30.06.2023;

-suma de 2789,9 lei alocată unui număr de 2 moștenitori ai rentierilor decedați care au solicitat plata rentei aferentă anului 2022 până la data decesului rentierului agricol, prin cont bancar.

Termenul final de plată este data de 30 noiembrie 2023, data până la care APIA va mai efectua restul de plăți reprezentând rentă viageră aferentă anului 2022, astfel:

   –  5010,32 lei pentru un număr de peste 10 rentieri/beneficiari care au solicitat plata prin mandat poștal/bancă și au obținut viza carnetelor de rentier în perioada 01.07-31.08.2023;

  –  pentru moștenitorii care vor solicita plata rentei aferentă anului 2022 până la data decesului rentierului agricol și care vor depune dovada calității de moștenitor și carnetul de rentier în original, până la termenul final de depunere a actelor doveditoare de 15 octombrie 2023.

În cazul în care există mai mulţi moştenitori, persoana care se prezintă cu documentele la Centrele APIA trebuie să prezinte o împuternicire notarială din care să reiasă acordul celorlalţi moştenitori privind solicitarea şi încasarea rentei viagere agricole datorate rentierului.

Documentele care atestă moştenirea depuse după data de 15 octombrie a anului următor celui pentru care aceasta se datorează nu se mai iau în considerare.

“Menționăm că viza anuală a carnetelor de rentier pentru anul 2022 a putut fi obținută atât prin prezența fizică a rentierului sau a împuternicitului/mandatarului/curatorului cât și prin mijloace electronice de comunicații, telefonic sau poștă/curier, ca urmare a prevederilor art. 8 din OUG nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale și a faptului că beneficiarii rentei viagere sunt persoane cu vulnerabilitate ridicată, având vârsta de peste 80 de ani.

În cazul în care sumele virate de APIA către rentieri, sunt returnate în contul agenției din diverse motive, APIA poate relua plata acestora în termen de 3 ani de la data-limită anuală de plată (30 noiembrie a fiecăruia an), inclusiv în caz de deces al rentierului, către moștenitorii legali ai acestora având la bază documentele justificative aferente”, precizează APIA Bacău.

 


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *