Ne puteti urmări și pe:

Elevii cu vârste peste 16 ani,  care beneficiază de pensie de urmaș, sunt aşteptaţi la Casa Judeţeană de Pensii Suceava cu o adeverinţă din care să rezulte că urmează o formă de învăţământ în anul şcolar în curs. În caz contrar, nu vor primi pensia de urmaş. Adeverinţa trebuie depusă până pe 20 septembrie, precizează Cezar Boliacu, directorul Casei Judeţene de Pensii Suceava.

În cazul studenţilor cu pensie de urmaş, aceştia se vor prezenta, tot până cel târziu pe 20 septembrie, cu o declaraţie pe propria răspundere conform căreia îşi continuă studiile în anul universitar 2020-2021. După începerea anului universitar, aceştia vor prezenta, până pe 16 octombrie, adeverinţa emisă de facultate. Pentru beneficiarii pensiei de urmaș care nu fac dovada continuării studiilor, plata pensiei se suspendă începând cu data de 1 octombrie a anului în curs.

„Copiii urmași în vârstă de peste 16 ani, care urmează o formă de învățământ, cursuri de zi, au obligația de a prezenta, la Casa Județeană de Pensii Suceava, adeverința de elev, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul, din care să rezulte că urmează o formă de învățământ organizată potrivit legii. Adeverința eliberată după începerea anului școlar va fi depusă până la data de 20.09.2020.

Studenții urmași, în vârstă de până la 26 ani, au obligația ca, până la data de 20.09.2020, să depună o declarație pe propria răspundere, din care să rezulte că își continuă studiile în anul universitar 2020-2021. Adeverința va fi însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau  a tutorelui,  unde este  cazul”, a spus Cezar Boliacu.

Modelul declarației poate fi descărcat de pe site-ul instituției, secțiunea „Noutăți”. După începerea anului universitar, până la data de 16.10.2020, studenții urmași au obligația de a depune adeverință eliberată de unitatea de învățământ din care să rezulte că urmează o formă  de învățământ superior în anul universitar 2020-2021, însoțită de un cupon de pensie și copia actului de identitate a copilului urmaș sau a tutorelui, unde este cazul.

Nedepunerea declarației pe  propria  răspundere  până  la  data  de  16.10.2020, conduce la neplata drepturilor de pensie  de  urmaș, începând  cu  data  de 01.10.2020.

În cazul în care studenții urmași  nu vor  depune  în original adeverința  prin care  se face dovada continuării studiilor până la data de 16.10.2020, pensia de urmaș aferentă lunii noiembrie 2020 va fi reținută de la plată. Drepturile de pensii reținute se vor plăti în luna următoare prezentării documentelor solicitate.

Ne puteti urmări și pe: