Melodia curentă

Titlu

Artist


Scenariul de funcţionare a unui număr de 5 unități şcolare particulare

Scenariul de funcţionare a unui număr de 5 unități şcolare particulare, începând cu data de 24.09.2020 „Ca urmare a adresei Inspectoratului Școlar Județean Vaslui nr. 3083/ 23.09.2020, înregistrată la Instituția Prefectului – județul Vaslui cu numărul 15311/ 24.09.2020 prin care se aduc la cunoștința Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Vaslui propunerile consiliilor de administraţie […]