Current track

Title

Artist


Peste 18.000 de sibieni, cu buletinul expirat. Ce acte sunt necesare

#Postat de on martie 28, 2024

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Sibiu, instituţie publică aflată în subordinea Consiliului Judeţean Sibiu, informează cetăţenii judeţului Sibiu cu privire la următoarele:

La nivelul judeţului Sibiu, la finalul lunii februarie a anului 2024, în Registrul naţional pentru evidenţa persoanelor, figurau 18.630 persoane posesoare de acte de identitate cu termenul de valabilitate expirat, motiv pentru care invităm cetăţenii aflaţi în această situaţie să se adreseze serviciilor publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor pe raza cărora îşi au domiciliul, pentru schimbarea actelor de identitate. Precizăm acest lucru şi în contextul în care alegerile pentru membrii din România în Parlamentul European din anul 2024 şi pentru autorităţile administraţiei publice locale din anul 2024 se desfăşoară puţin peste două luni, respectiv la data de 9 iunie, existând posibilitatea ca în zilele dinaintea alegerilor să se producă aglomerare la ghişeele serviciilor de evidenţă a persoanelor, fapt care poate crea nemulţumire solicitanţilor actului de identitate. Prin urmare, pentru evitarea prezentării, în acelaşi timp, a unui număr mare de persoane la sediul serviciilor publice locale de specialitate, recomandăm cetăţenilor să acceseze platformele de programare on-line/telefonic ori să verifice, în prealabil, programul de activitate al celor 21 servicii publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor operaţionale la nivelul judeţului Sibiu accesând site-urile oficiale ale primăriilor în subordinea cărora acestea funcţionează.

Valorificăm această ocazie şi reiterăm dispoziţiile legale în materie de evidenţă a persoanelor referitoare la documentele necesare pentru eliberarea unui nou act de identitate, astfel: 

– cererea pentru eliberarea actului de identitate, semnată în prezenţa lucrătorului S.P.C.E.P.;

– actul de identitate;

– certificatul de naştere, original;

– certificatul de căsătorie, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, original;

– certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ definitivă/irevocabilă, după caz, original; dacă cetăţeanul nu poate prezenta certificatul/hotărârea judecătorească de divorţ, dovada statutului civil şi, după caz, a numelui se poate face cu certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiuni pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate; în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

– certificatele de naştere ale copiilor cu vârsta de până la 14 ani, care îşi schimbă domiciliul împreună cu solicitantul actului de identitate;

– extrasul de carte funciară sau documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original;

– documentul cu care face dovada achitării contravalorii actului de identitate.

Mai invocăm şi faptul că termenul de soluţionare a cererilor pentru eliberarea actului de identitate este de 30 de zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către şeful serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

De asemenea, pentru situaţii de excepţie, în scopul eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt decât cel stabilit la nivelul serviciului de profil, se poate formula o cerere motivată, adresată şefului serviciului public comunitar local de evidenţă a persoanelor.

Pentru a urmări procedura de eliberare a actului de identitate la nivelul Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Sibiu vă adresăm rugămintea de a consulta site-ul instituţiei noastre la www.djepsibiu.ro – secţiunea dedicată evidenţei persoanelor. 


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *