Current track

Title

Artist


Nichifor Ceapoiu (n. Ciocănești, Suceava) a fost un inginer agronom român, membru titular al Academiei Române

#Postat de on octombrie 24, 2021

Primii ani de școală i-a urmat în satul natal, apoi cursurile secundare ale Liceului Internat din Vatra Dornei (1925-1930) și Laurian din Botoșani.

A fost admis ca student la Academia de Înalte Studii Agronomice din Cluj. În anul 1948 a susținut la Facultatea de Agronomie din București teza de doctorat ”Contribuțiuni la studiul fibrelor de cânepă. Examinarea lor prin metoda anatomică”.

 

Sursa foto: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichifor_Ceapoiu#/media/Fi%C8%99ier:Nichifor_Ceapoiu.jpg

A primit titlul de doctor docent în anul 1955 apoi a fost numit profesor universitar la Institutul Agronomic Nicoalae Băcescu din București.

În anul 1973 devine director al Institutului de Cercetări pentru Cereale și Plante Tehnice-Fundulea.

În anul 1964 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, a devenit apoi titular al Academiei de Științe agricole și Silvice (1969) iar la 1 martie 1974 este recunoscut ca membru al Academiei Române.

A fondat revista ”Probleme de genetică teoretică și aplicată”.

A lucrat în cadrul Institutului de Cercetări Agronomice al României, Staţiunea de Ameliorare a Plantelor din Cluj, şi la Staţiunea de Plante Textile Bucureşti, în calitate de asistent (1938–1945), şef de lucrări (1949–1962), şef de laborator (1949–1962), şef de secţie cercetare (1962–1973) şi director (1973–1982) la Institutul de Cercetări pentru Cereale şi Plante Tehnice de la Fundulea. Paralel, a desfăşurat o bogată activitate didactică la Institutul Politehnic – Facultatea de Agronomie: asistent (1943–1948), şef de lucrări (1948–1949) şi la Institutul Agronomic „N. Bălcescu” din Bucureşti: conferenţiar şi profesor (1949–1981).

A făcut cercetări în domeniul geneticii şi ameliorării cânepei, creând noi soiuri de mai mare productivitate, cu o calitate superioară a fibrelor şi rezistenţă sporită la boli şi secetă (Cânepa, 1942; Contribuţiuni la harta cânepei, 1945).

A adus contribuţii la crearea soiurilor de grâu de toamnă („Carmen”, „Ceres”, „Dacia”, „Diana”, „Excelsior”, „Favorit”, „Fundulea 29”, „Ileana”, „Iulia”, „Moldova” etc.).

A introdus metodele statistice moderne, bazate pe analiza variaţiei în studii agricole şi biologice; a contribuit la dezvoltarea bazelor teoretice şi metodologice ale ameliorării plantelor, la studierea structurii genetice şi evoluţiei populaţiilor biologice şi formării speciilor biologice.

A abordat şi probleme ale microevoluţiei şi macroevoluţiei: Ameliorarea plantelor agricole (2 vol., 1960); Metode statistice aplicate în experienţele agricole şi biologice (1968); Evoluţia biologică. Microevoluţia şi macroevoluţia (1968); Genetica şi evoluţia populaţiilor biologice (1976); Evoluţia speciilor (1980); Genetica şi ameliorarea rezistenţei la boli a plantelor (1983). A fost preocupat şi de structura genei şi implicaţiile ei în diverse domenii, ca şi de structura populaţiilor umane şi de patrimoniul fenogenetic al poporului român (Gena, structura şi funcţiile ei, 1991). A condus şi a coordonat activitatea de cercetare ştiinţifică a unor programe, între care Cultura grâului – desfăşurată la Fundulea şi în alte 20 de staţiuni de cercetare ale Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice –, Cultura cânepei – la Staţiunea de Cercetări Agricole Lovrin şi în alte cinci staţiuni zonale. A fost fondator şi redactor principal al revistei „Probleme de genetică teoretică şi aplicată”. Membru titular al Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice, al Societăţii Europene pentru Cercetări în Domeniul Aneuploidiei, cu sediul la Cambridge, al Asociaţiei Internaţionale de Biometrie din Washington. Doctor honoris causa al Universităţii Agricole din Cluj. Laureat al Premiului de Stat (1952).

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Nichifor_Ceapoiu


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *