Current track

Title

Artist


Concurs pentru postul de conductor câine serviciu la Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov

#Postat de on martie 27, 2024

Concurs pentru postul de conductor câine serviciu la Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov – Căutați o carieră provocatoare și plină de satisfacții? Vreți să faceți parte dintr-o echipă unită și să contribuiți la siguranța comunității?

Atunci sunteți invitați să vă înscrieți la concursul pentru postul de subofițer operativ principal – specializarea conductor câine serviciu în cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Mobil Ordine Publică din Brașov!

Dosarul de candidatură poate fi depus până la data de 03.04.2024.

Condiții de participare:

 • Cetățenie română și domiciliu în România
 • Cunoașterea limbii române, scris și vorbit
 • Capacitate deplină de exercițiu
 • Apt din punct de vedere medical, fizic și psihologic
 • Vârsta minimă de 18 ani
 • Comportament corespunzător cerințelor de conduită
 • Lipsa antecedentelor penale
 • Lipsa urmăririi penale sau a judecății pentru infracțiuni
 • Neîncetarea contractului individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani
 • Lipsa calității de membru al vreunui partid politic sau organizații cu caracter politic
 • Îndeplinirea condițiilor din fișa postului.

Beneficii:

 • Salariu stabil și consistent
 • Posibilitatea de a avansa în carieră
 • Pachet social complet
 • Mediu de lucru dinamic și profesional
 • Oportunitatea de a contribui la siguranța cetățenilor.

Pentru mai multe informații, consultați anunțul complet:

Sursa: Plutonier Cojocaru Alexandra-Maria Purtător de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă Brașov, COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE ȘI CU PUBLICUL

Gruparea Mobilă de Jandarmi Brașov a transmis:

Buletin informativ
Concurs încadrare directă
la Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov

In vederea ocupării postului scos la concurs prin încadrare directă de către Jandarmeria Română, la Gruparea de Jandarmi Mobilă Brașov au loc înscrierile pentru postul de subofițer operativ principal – specializarea conductor câine serviciu în cadrul Detașamentului 4 Jandarmi Mobil Ordine Publică.
Dacă dorești să devii colegul nostru, trebuie să depui dosarul de candidatură până la data de 03.04.2024.
Condițiile generale și criterii specifice, pentru încadrarea directă:
a) să aibă cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) să cunoască limba română, scris şi vorbit;
c) să aibă capacitate deplină de exerciţiu;
d) să fie apţi din punct de vedere medical, fizic şi psihologic; Aptitudinea/inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale MAI, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu. În situaţia în care se constată inaptitudinea pentru oricare dintre situaţii, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv. Evaluarea psihologică se susţine înaintea examinării medicale. (aptitudinea/ inaptitudinea se constată de structurile de specialitate ale Ministerului Afacerilor Interne, printr-o examinare medicală şi evaluare psihologică, potrivit reglementărilor specifice în domeniu, exclusiv pentru candidatul declarat ”admis”). Adeverința eliberată în urma examinării medicale sau, după caz, în urma soluționării contestației privind rezultatul acesteia se depune la compartimentul cu sarcini de recrutare în maximum 45 de zile de la afișarea/postarea tabelului cu rezultatele finale.
e) să aibă vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
f) să aibă un comportament corespunzător cerinţelor de conduită admise şi practicate în societate; Îndeplinirea condiţiei se constată de către Direcţia Generală de Protecţie Internă, prin emiterea unui aviz, respectiv de către compartimentele de resurse umane, prin întocmirea Notei de cunoaştere (efectuarea verificărilor de specialitate se realizează doar cu privire la persoana candidatului declarat «admis». Rezultatul verificărilor de specialitate se concretizează în emiterea unui aviz). În cazul emiterii unui aviz negativ, procedura de recrutare încetează pentru candidatul respectiv.
g) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;
h să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
i) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege;
k) să îndeplinească condiţiile de ocupare prevăzute în fişa postului, pentru încadrarea în funcţii de cadre militare prin încadrare directă;
l) nu au tatuaje ori elemente ornamentale, de orice natură, aplicate, inserate sau implantate pe/în corp, neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară; Verificarea cerinţei se realizează cu ocazia examinării medicale. Criteriul specific nu se aplică pentru încadrarea directă în cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă sau în cadrul unităţilor subordonate acestuia
m) prin încadrare, potrivit vechimii în specialitatea dobândită pe timpul studiilor, raportat la atribuţiile din fişa postului şi la stagiile minime în grad, nu dobândesc grade militare mai mari decât gradele militare maxime ale posturilor pentru care s-a organizat concurs.
ATENȚIE! Candidații care au promovat concursul și urmează să ocupe funcție de cadru militar nu trebuie să aibă calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic, potrivit statutului aplicabil.

https://www.jandarmeriamobilabrasov.ro/2024/03/20/concurs-ocupare-post-vacant-de-subofiter-operativ-principal-specializarea-conductor-caine-serviciu-in-cadrul-detasamentului-4-jandarmi-mobil-ordine-publica/

Plutonier Cojocaru Alexandra-Maria –Purtător de cuvânt al Grupării de Jandarmi Mobilă Brașov.
Tel. 0749084061

COMPARTIMENTUL INFORMARE, RELAȚII PUBLICE ȘI CU PUBLICUL


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *