Current track

Title

Artist


Burse școlare obligatorii, ca urmare a modificării Legii educației naționale

#Postat de on ianuarie 24, 2019

Sprijinirea și recompensarea elevilor care, în ciuda tuturor lipsurilor, nu abandonează școala, reușind chiar să facă performanță fie la sat, fie la oraș, este una dintre măsurile obligatorii pentru a asigura șanse egale tuturor copiilor, indiferent de județul din care provin.

Vorbim,în primul rȃnd, despre instituirea obligativității pentru consiliile locale de a acorda burse sociale, de studiu, merit și performanță elevilor care urmează cursurile din învățămȃntul preuniversitar. Cuantumul minim al acestor burse va fi stabilit anual prin Hotărȃre de Guvern, iar pentru anul școlar în curs valorile minime ale acestor ajutoare financiare sunt cuprinse între 300 lei, bursa socială, și 1000 lei, pentru elevii care au obținut locurile I, II sau III la etapele naţionale ale olimpiadelor și concursurilor școlare și pentru cei care s-au calificat în loturile de pregătire organizate pentru competițiile internaționale. Și elevii care învață într-o altă localitate față de cea în care își au domiciliul, cum e cazul multor copii din județul Vaslui, care se deplasează zilnic pȃnă la școală, pe distanțe de zeci de kilometri, vor primi lunar o bursă socială.
Foarte important este că bursa de ajutor social se poate cumula cu bursa de performanță, cea de merit sau cea de studiu, ceea ce înseamnă că sunt încurajate rezultatele școlare fără discriminare pe criterii care țin de situația materială a elevului.
“ Încurajez orice inițiativă legislativă care îi are în prim-plan pe elevi și care vizează îmbunătățirea condițiilor de viață pentru aceștia, și sunt convins că modificările recente aduse Legii educației naționale nr.1/2011 vor avea un impact semnificativ și asupra diminuării ratei abandonului școlar din Romȃnia” a declarat deputatul ALDE, Daniel Olteanu.
O altă modificare adusă recent Legii educației naționale se referă la elevii cu cerințe educaționale speciale sau nedeplasabili din motive medicale. Aceștia vor putea beneficia de învățămȃnt la domiciliu sau pe lȃngă unitățile de asistență medicală. În plus, instituțiile școlare unde există elevi cu dizabilități locomotorii sunt obligate să achiziționeze elevatoare sau să aloce săli situate la parterul clădirilor unde se desfășoară orele de curs, astfel ca acești copii să poată fi integrați în învățământul preuniversitar cu frecvență.


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *