Current track

Title

Artist


Autoritățile locale și județene verificate la actele administrative de Prefectura Vaslui

#Postat de on februarie 11, 2019

În anul 2018 au fost verificate de serviciul juridic din Prefectura Vaslui 14.237 acte administrative ale primarilor, ale consiliilor locale şi ale Consiliului Judeţean Vaslui.

Urmare a acestei activități efectuate prin aparatul de specialitate, un număr de 385 acte administrative au fost declarate nelegale. Întrucât 14 acte dintre acestea au fost menţinute de autorităţile emitente, au fost atacate la instanţa de contencios administrativ.

Principalele deficiențe constatate privesc:

  • încălcarea prevederilor legale referitoare la normele de tehnică legislativă;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la cvorumul necesar pentru aprobarea hotărârilor de Consiliu local;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la stabilirea procentului pentru calcularea garanției la contractele de concesionare a bunurilor aparținând domeniului public al UAT;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la gestionarea rețelelor de utilități publice;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la atribuirea cu titlu gratuit a unor suprafețe de teren aparținând domeniului privat al UAT conform Legii nr. 15/2003;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la aprobarea rețelei școlare;
  • încălcarea prevederilor legale referitoare la însuşirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al U.A.T.

Cristina Rădulescu


Opiniile cititorului

Lasa un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *