Current track

Title

Artist


I.T.M. Suceava: Participarea la simpozionul având ca temă „Locuri de muncă sigure și sănătoase – Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară”

#Postat de on noiembrie 24, 2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă a parcurs încă o etapă în realizarea acțiunilor din Programul cadru al Inspecției Muncii pe anul 2022.

În cadrul acțiunii Săptămâna europeană organizată sub egida Agenției Europene pentru Securitate și Sănătate în Muncă, cu sprijinul Inspecției Muncii, în luna octombrie, s-a desfășurat la Iași simpozionul având ca temă ”Locuri de muncă sigure și sănătoase – Locurile de muncă sănătoase îți fac sarcina mai ușoară”. Simpozionul a adus în atenția angajatorilor, managerilor, instituțiilor publice, partenerilor sociali (sindicate, patronate), lucrătorilor și reprezentanților SSM din sectorul public și privat: noutăți, soluții și exemple de bună practică privind activitatea de securitate și sănătate în muncă în contextul actual. Anul acesta s-a dorit creșterea gradul de conștientizare cu privire la afecțiunile musculoscheletice (AMS) de origine profesională și la importanța prevenirii acestora. AMS reprezintă una dintre cele mai frecvente cauze ale incapacității de muncă și ale concediilor medicale, fiind boala profesională cea mai frecvent recunoscută în Uniunea Europeană. Obiectivul a fost de a încuraja angajatorii, lucrătorii și alte părți interesate să colaboreze pentru prevenirea AMS. Sesiunea de lucrări științifice, conturată în jurul temei propuse, a inclus  și 2 lucrări întocmite și prezentate de inspectorii de muncă din Suceava.

Acțiunea pentru prevenirea îmbolnăvirilor profesionale determinate de stresul profesional s-a concentrat pe 8 domenii de activitate care se consideră cu risc psihosocial crescut și a implicat angajatorii și lucrătorii să identifice, să conștientizeze și să găsească soluții pentru reducerea riscurilor psihosociale alături de medicul de medicina muncii, în vederea prevenirii timpurii a unor dezechilibre psihosociale care ar putea provoca îmbolnăviri și decese la locul de muncă. Analiza dosarelor de cercetare a evenimentelor înaintate și transmise spre avizare de inspectoratele teritoriale de muncă la Inspecția Muncii, în ultimi ani, a evidențiat o creștere a numărului decedaților la locul de muncă din cauze non-violente, cauze prezumtive legate de existența riscurilor psihosociale și a stresului la locul de muncă, generate de componentele sistemului de muncă, astfel:

– în 2018, din cele 1000  de dosare, 336 au avut cauze patologice;

– în 2019, din cele 1011  de dosare, 374 au avut cauze patologice;

– în 2020, din cele 890  de dosare, 342 au avut cauze patologice;

– în 2021, din cele 972  de dosare, 393 au avut cauze patologice.

Riscurile psihosociale și stresul la locul de muncă se numără printre cele mai mari provocări în materie de securitate și sănătate în muncă. Acestea au un impact semnificativ asupra sănătății oamenilor, organizațiilor și economiilor naționale.

Concursul național „Ştiu şi aplic – Securitatea şi sănătatea în muncă se dobândeşte de pe băncile şcolii” în scopul promovării în rândul tineretului a disciplinei Securitate şi sănătate în muncă, s-a organizat pentru a noua oară în judeţul Iaşi în colaborare cu specialişti din cadrul Inspecţiei Muncii, Inspectoratelor Teritoriale de Muncă, Inspectoratelor Şcolare Judeţene, Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” din Iaşi şi Universităţii Tehnice “Gheorghe Asachi” din Iaşi a constituit altă acțiune din programul cadru.

Derularea acțiunii de control în domeniul securității și sănătății în muncă la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul comerțului cu ridicata a fost motivată de numărul mare de lucrători în domeniu și de numărul mare al accidentaților în muncă (această activitate economică fiind pe locul 2 la totalul accidentelor de muncă). Principalele cauze sunt manipulările unor mase grele și foarte grele provocând dureri de spate și dureri musculare, lucrul la temperaturi ridicate sau scăzute, lovirea de mărfurile răsturnate ca urmare a depozitărilor greșite, manevrarea necorespunzătoare a motostivuitoarelor, alunecări pe pardoseala umedă precum și statul în picioare perioade lungi.

Acțiunea de verificare a respectării modului de utilizare a echipamentelor de muncă și a tehnologiilor de exploatare în parchetele forestiere, inclusiv la transportul tehnologic al masei lemnoase pe drumurile forestiere a plecat din analiza accidentelor de muncă înregistrate pe parcursul anilor 2018-2021, care arată că anual sunt în jur de 85 din care, în medie, 17 mortale și a situațiilor reieșite la controalele anterioare efectuate, cum ar fi: profitând de avantajul că activitatea se desfășoară departe de așezăminte umane, în condiții de izolare socială, sunt greu de controlat; se subcontractează parchetele forestiere altor firme neatestate și fără dotări tehnologice corespunzătoare.

Cuprinzând acțiunile enumerate mai sus, în lunile august – octombrie ITM Suceava a efectuat un număr de 136 controale identificând la 71 angajatori un număr de 151 neconformități care au fost sancționate cu 137 avertismente și 14 amenzi contavenționale în sumă totală de 87.000 lei.

 

Sursa: IT.M. Suceava/24 noiembrie 2022


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *