Current track

Title

Artist


I.T.M. Vaslui la raport: Activitatea de control în luna iulie 2022

#Postat de on august 9, 2022

În îndeplinirea obiectivelor prevăzute de Legea nr. 108/1999, republicata – Legea pentru înfiintarea si organizarea Inspectiei Muncii,  inspectorii de munca au  desfăşurat în luna iulie 2022 activităţi specifice urmărind respectarea prevederilor legale în domeniul relaţiilor de muncă şi a securităţii şi sănătăţii în muncă.

Activitatea zilnică a inspectorilor de muncă a vizat, cu prioritate, sancţionarea muncii nedeclarate, rezultatele controalelor efectuate fiind comunicate, zilnic, către Inspecţia Muncii.
Rezultatele obţinute la nivelul judeţului Vaslui, în activitatea de control:

În domeniul relaţiilor de muncă:

În luna iulie, în domeniul relațiilor de muncă la nivelul județului Vaslui au fost efectuate un număr de 89 controale. Din cele 89 controale efectuate, 84 controale au avut ca obiectiv principal identificarea muncii nedeclarate în toate formele ei.

În urma verificărilor au fost sancționați 18 angajatori, fiind aplicate 24 sancțiuni contravenționale, amenzi în valoare totala de 131.000 lei. Pentru neconformitățile constatate au fost dispuse 157 de măsuri de intrare în legalitate.

În luna iulie au fost identificate 5 persoane care prestau muncă nedeclarată. Pentru persoanele identificate că prestau muncă nedeclarată, angajatorilor le-au fost aplicate amenzi în valoare de 20.000 lei pentru fiecare persoană, valoarea totală a amenzilor pentru munca nedeclarată în luna mai fiind de 95.000 lei.

În domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

În luna iulie 2022, inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă au efectuat vizite de inspectie la 52 de angajatori şi au încheiat 52 de procese verbale de  control.

In urma vizitelor de inspecţie efectuate de către inspectorii de muncă din cadrul Compartimentului Control Securitate şi Sănătate în Muncă, în luna iulie 2022 au fost constatate 84 de  neconformităţi.

Pentru neregulile constatate au fost sanctionaţi un număr de 41 de angajatori, fiind aplicate 86 de sancţiuni contravenţionale cu avertisment.

În luna iulie 2022 au fost comunicate de angajatori, un număr de 5 evenimente, în care au fost implicaţi lucrători urmând a fi finalizate cercetări în vederea stabilitii caracterului lor.

Sursa foto: https://www.itmvaslui.ro/item1.gif

” În luna iulie inspectorii de muncă au verificat modul de respectare a prevederilor O.U.G. nr. 99/2000, privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă. În conformitate cu prevederile ordonanţei sus-menţionate, angajatorii sunt obligaţi să ia măsuri minimale pentru ameliorarea condițiilor de muncă, precum: reducerea intensităţii si ritmului activităţilor fizice, asigurarea ventilaţiei la locurile de muncă, alternarea efortului dinamic cu cel static, alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenţi de aer. De asemenea, pentru menţinerea stării de sănătate a lucrătorilor, sunt necesare următoarele: asigurarea apei minerale adecvate, câte 2 – 4 litri / persoana / schimb, asigurarea echipamentului individual de protecţie și asigurarea de duşuri, asigurarea primului ajutor şi a transportului la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate și trecerea, după posibilităţi, în alte locuri de muncă sau reducerea ori eșalonarea programului de muncă pentru persoanele cu afecţiuni, care au contraindicaţii privind munca la temperaturi extreme. Atragem atenția că nerespectarea prevederilor Ordonanței privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă se sancționează
contravențional, cu amendă de la 1500 la 2500 de lei în conformitate cu art. 10, alin. 1 din OUG nr. 99/2000.

Deasemenea în perioada 15 – 22 iulie 2022, s-a desfășurat Campania națională de verificare a modului în care sunt respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor, precum şi verificarea modului de respectare a prevederilor legale privind încheierea, modificarea, suspendarea și executarea contractelor individuale de muncă de către angajatorii care îşi desfăşoară activități în stațiile de distribuție a carburanților auto cod CAEN-4730. Pe aceasta cale, atragem atenţia angajatorilor să respectate cerințele minime pentru îmbunătățirea securității și protecția sănătății lucrătorilor care sunt expluși riscurilor de explozie și incendiu.”

Chirvase Gheorghe – Inspector Șef, Inspectoratul Teritorial de Muncă Vaslui

Comp. Comunicare şi Relaţii cu Publicul


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *