Current track

Title

Artist


Inspectoratul Şcolar Judeţean Sibiu : 239 de candidați au fost prezenți la examenul de Definitivat din 20 iulie 2022

#Postat de on iulie 20, 2022

            Regulile pe care profesorii trebuie să le respecte la examenul de Definitivat 2022 sunt stipulate în Ordinul nr. 5343/31.08.2020, Metodologia-cadru de organizare și desfășurare a examenului national pentru definitivare în învățământul preuniversitar.

            Accesul candidaţilor în centrul de examen la proba scrisă s-a realizat în intervalul 7:30 – 8:00, pe baza actului de identitate valabil – carte de identitate, carte de identitate provizorie sau buletin de identitate – ori, în lipsa acestuia, pe baza paşaportului în termen de valabilitate.

 

Sursa foto: https://pxhere.com/en/photo/655321

Au fost prezenți 239 candidați (94,09%), iar 15 candidați (5,91%) au absentat. Din numărul total de candidați prezenți, 9 candidați (3,77%) s-au retras din proprie iniţiativă și au solicitat anularea lucrării scrise. Nu au existat candidați eliminați din examen pentru fraudă sau tentative de fraudă.

Situația candidaților absenți și retrași, pe discipline de concurs:

Disciplina
de examen

Număr
candidați înscriși

Număr
candidați absenți

Număr
candidați retrași

AGRICULTURĂ – HORTICULTURĂ (SPECIALITATE
ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

ARTE VIZUALE (EDUCAȚIE PLASTICĂ /
EDUCAȚIE VIZUALĂ) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

 

5

 

0

 

 

0

 

BIOLOGIE (SPECIALITATE ȘI METODICA
PREDĂRII ACESTEIA)

5

1

0

CHIMIE (SPECIALITATE ȘI METODICA
PREDĂRII ACESTEIA)

2

1

0

CONSILIERE PSIHOPEDAGOGICĂ (SPECIALITATE
ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

2

0

0

CONSTRUCȚII (SPECIALITATE ȘI
METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

 

0

 

ECONOMIE, EDUCAȚIE ANTREPRENORIALĂ,
ECONOMIE APLICATÎ ȘI EDUCAȚIE SOCIALĂ – EDUCAȚIE
ECONOMICO-FINACIARĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

 

1

 

0

 

0

 

EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT
(SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

27

2

 

1

 

EDUCAȚIE MUZICALĂ ȘI STUDII
TEORETICE (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

6

1

2

EDUCAȚIE MUZICALĂ SPECIALIZATĂ –
ARTĂ VOCALĂ, MUZICĂ INSTRUMENTALĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII
ACESTEIA)

 

1

 

0

 

0

 

EDUCAȚIE SOCIALĂ – GÂNDIRE CRITICĂ
ȘI DREPTURILE COPILULUI, EDUCAȚIE INTERCULTURALĂ, EDUCAȚIE
PENTRU CETĂȚENIE DEMOCRATICĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII
ACESTEIA)

 

 

3

 

 

 

0

 

 

0

 

ELECTROTEHNICĂ, ELECTROMECANICĂ
(SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

GEOGRAFIE (SPECIALITATE ȘI METODICA
PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

 

0

 

INDUSTRIE ALIMENTARĂ – MAIȘTRI
INSTRUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

ISTORIE
(SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

2

0

0

KINETOTERAPIE (SPECIALITATE
ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

LIMBA ROMÂNĂ
ȘI LITERATURĂ PENTRU COPII ȘI METODICA ACTIVITĂȚILOR
INSTRUCTIV-EDUCATIVE ÎN GRĂDINIȚA DE COPII (ÎNVĂȚĂMÂNT
PREȘCOLAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

64

 

 

0

 

2

LIMBA ȘI LITERATURA
ENGLEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

11

0

0

LIMBA ȘI
LITERATURA FRANCEZĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

LIMBA ȘI
LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

2

0

0

LIMBA ȘI
LITERATURA GERMANĂ MODERNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

6

1

0

LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

7

1

0

LIMBA ȘI
LITERATURA ROMÂNĂ ȘI MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII
LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN
LIMBA ROMÂNĂ ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI
EXPLOATĂRII MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR

(ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA ROMÂNĂ)

 

 

47

 

 

5

 

 

3

LIMBA ȘI
LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI
UNIVERSALĂ PENTRU COPII, MATEMATICĂ, METODICA PREDĂRII LIMBII ȘI
LITERATURII GERMANE MATERNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA GERMANĂ MATERNĂ, METODICA
PREDĂRII LIMBII ȘI LITERATURII ROMÂNE/COMUNICĂRII ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ȘI METODICA PREDĂRII MATEMATICII/MATEMATICII ȘI EXPLOATĂRII
MEDIULUI ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ÎN LIMBA
GERMANĂ)

 

 

2

 

 

 

0

 

 

0

LIMBA ȘI
LITERATURA GERMANĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI
UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA
GERMANĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA
GERMANĂ)

 

 

 

14

 

 

 

1

 

 

 

0

LIMBA ȘI
LITERATURA MAGHIARĂ MATERNĂ, LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ ȘI
UNIVERSALĂ PENTRU COPII, METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA
MAGHIARĂ MATERNĂ ȘI METODICA PREDĂRII ACTIVITĂȚILOR ÎN LIMBA ROMÂNĂ
ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR (ÎNVĂȚĂMÂNT PREȘCOLAR ÎN LIMBA
MAGHIARĂ)

 

 

 

1

 

 

 

 

0

 

 

 

0

MATEMATICĂ
(SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

16

1

0

MECANICĂ   MAIȘTRI
INSTUCTORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

PSIHOPEDAGOGIE
SPECIALĂ (PENTRU PROFESORI) (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

12

1

1

RELIGIE
ORTODOXĂ (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

9

0

0

SOCIOLOGIE
(SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

1

0

0

TERAPIE
EDUCAȚIONALĂ COMPLEXĂ ȘI INTEGRATĂ – EDUCATOARE, ÎNVĂȚĂTORI,
ÎNVĂȚĂTORI-EDUCATORI (SPECIALITATE ȘI METODICA PREDĂRII ACESTEIA)

 

1

 

0

 

0

Total
județ Sibiu

254

15

9

Pentru promovarea examenului de definitivare în învăţământ, candidatul trebuie să obţină media (nota) minimă a examenului de 8  (opt).

 

Media (nota) obţinută la examen se calculează după formula: ND = (NI1 + NI2 + NP + 7NS)/10, unde:

ND – reprezintă nota (media) la examen;

NI1 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 1;

NI2 – reprezintă nota inspecţiei de specialitate 2;

NP – reprezintă nota acordată pentru portofoliu;

NS – reprezintă nota la proba scrisă.

Toate notele trebuie obţinute de candidat în sesiunea de examen curentă.

 

Rezultatele probei scrise, înainte de contestații, se afişează la sediul centrului de examen şi se publică pe site-ul www.definitivat.edu.ro, la data de 27.07.2022.

 

Eventualele contestații se înregistrează în zilele 27.07.2021 (între orele 16:00 – 20:00) și 28.07.2022 (între orele 08:00 – 12:00) la centrul de examen (Colegiul Național ”Octavian Goga” Sibiu), iar rezultatele finale se afișază în 04.08.2022.

 

Inspector Școlar General Adjunct,

Prof. Monica-Adriana MUNTEANU

Președinte al Comisiei Județene de Definitivat

 

Inspector școlar,

prof. Constantin Dincă

purtător de cuvânt al ISJ Sibiu

Sursa: 20.07_comunicat_desfasurare_examen_definitivat_2022


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *