Current track

Title

Artist


Bacău: 131 de contestații la diferite discipline din proba scrisă la Titularizare

#Postat de on iulie 20, 2022

După afişarea primelor rezultate ale concursului național de Titularizare, candidaţii nemulţumiţi de notele primite la proba scrisă au putut depune sau transmite prin mijloace electronice contestaţii, la Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, în zilele de 19 iulie (până la ora 21.00) și 20 iulie (până la ora 12.00).

Potrivit Inspectoratului Şcolar Judeţean Bacău, în total, la nivelul judeţului, s-au înregistrat 131 de contestaţii. Cele mai multe sunt pe:

  • Învăţământ preşcolar (educatoare) – 33;
  • Educaţie fizică şi sport – 13;
  • Învăţământ primar (învăţători) – 15;
  • Limba şi literatura română – 13;
  • Matematică – 8.

Soluţionarea contestațiilor va avea loc în perioada 21-26 iulie, iar rezultatele finale vor fi comunicate în data de 27 iulie.

La proba scrisă din cadrul acestui concurs național pentru ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar, în județul Bacău, s-au prezentat 744 candidați din totalul de 835 de candidați înscriși (91 au absentat). În centrele de evaluare au fost notate 662 de lucrări, întrucât 81 de candidați s-au retras din concurs din motive personale sau medicale, iar lucrarea unui candidat a fost anulată pentru nerespectarea metodologiei.

Înainte de contestații, au primit note peste 5 (cinci) 548 de candidați (82,78%), din care note peste 7 (șapte) 349 de candidați (52,72%). Cinci candidați au fost notați cu 10 (zece).

Pentru a se titulariza, deci pentru a se angaja pe o perioadă nedeterminată, candidații trebuie să aibă minimum nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la inspecția la clasă în profilul postului. Pentru a deveni suplinitor, deci pentru angajarea pe perioadă determinată, candidații trebuie să fie notați cu minimum 5 (cinci) atât la proba scrisă, cât și la inspecție.

Nota la proba scrisă are o pondere de 75% din media de repartizare, iar nota la inspecţia specială la clasă sau la proba practică are o pondere de 25%.

Repartizarea candidaților pe posturile/catedrele didactice de predare vacante/rezervate, publicate pentru angajare pe perioadă determinată/nedeterminată, în ordinea descrescătoare a notelor obținute la proba scrisă, se realizează începând cu data de 29 iulie.

Pentru această sesiune, după derularea tuturor etapelor de mobilitate din calendar, au mai rămas neocupate 180 de posturi/catedre titularizabile (complete, cu viabilitate de 4 ani) și 2.178 de posturi/catedre netitularizabile complete vacante/ rezervate și incomplete vacante/rezervate. (Sursa/IȘJ Bacău)

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *