Current track

Title

Artist


I.T.M. Suceava: Sinteza activităţii şi controalelor efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna MAI 2022

#Postat de on iunie 21, 2022

În perioada 01-31.05.2022, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2022, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

În perioada mai sus menţionată, inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 253 controale, din care 199 în domeniul relaţiilor de muncă şi 54 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 134 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 242.000 lei.

Man checking

Sursa foto: https://pxhere.com/ro/photo/1432545

ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN LUNA MAI

  1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

* În urma celor 199 controale efectuate, s-au aplicat 60 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 196.500 lei.

Au fost depistate 5 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

– 4 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 4 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 90.000 lei.

 

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

  1. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* În urma celor 54 de controale efectuate s-au aplicat 74 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 45.500 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

*  nu s-au comunicat evenimentele;

* nu s-a permis efectuarea controlului;

* nu s-au adoptat în faza de execuție a construcțiilor soluții conforme cu prevederile legale

(cerințele minime prevăzute în HG 300/2006);

* nu s-au îndeplinit măsurile dispuse;

* beneficiarii lucrărilor nu au întocmit Planul de securitate și sănătate;

* nu s-au comunicat în termen evenimentele.

Sursa: I.T.M. Suceava


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *