Current track

Title

Artist


Începe evaluarea speciilor de urs, lup, râs şi pisică sălbatică de pe teritoriul judeţului Bacău

#Postat de on mai 20, 2022

Agenţia pentru Protecţia Mediului (APM) Bacău participă, în aceasta perioadă, la acţiunea de evaluare a populaţiilor speciilor de animale strict protejate – urs, lup, râs şi pisică sălbatică – de pe teritoriul judeţului Bacău conform metodologiei stabilită de către Ministerul Mediului, Apelor  și Pădurilor (MMAP).

 Evaluarea este realizată de către gestionarii fondurilor cinegetice împreună cu reprezentanţi ai APM Bacău. Acolo unde fondurile cinegetice se suprapun peste arii naturale protejate, la evaluare pot participa și administratorii ariilor naturale protejate.

La acţiunile de evaluare pot participa şi reprezentanţi ai institutelor de cercetare, autorității publice care răspunde de agricultură, universităţi, ONG-uri (cu implicare directă în domeniul biodiversității), autoritățile administrativ-teritoriale și proprietari de terenuri, informează APM Bacău.

  Monitorizarea permanentă pentru populația de urs brun se realizează ținând cont de recomandările Planului național de acțiune pentru conservarea populației de urs brun în România, realizat în cadrul proiectului LIFE FOR BEAR-LIFE 13/NAT/RO/001154 și aprobat de MMAP prin Ordinul nr. 625/2018, iar pentru populația de lup se realizează ținând cont de recomandările Planului național de acțiune pentru specia Canis lupus, realizat în cadrul proiectului LIFE13NAT/RO/000205 ,,Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaților Orientali”, aprobat de MMAP prin Ordinul nr. 626/2018.

 Acţiunile de evaluare a populaţiilor de urs, lup, râs și pisică sălbatică se vor desfăşura după cum urmează:

A.V.P.S. BUKK: 23-25.05.2022;

 A.V. Rara Apri: 22.05.2022;

A.V. Diana Coţofanesti: 22.05.2022;

Asociaţia Colţ Alb: 21-22.05.2022;

S.V.P.S: 18-26.05.2022;

A.V.P.S. Von Spiess: 18-26.05.2022;

 Ocolul Silvic Lignum: 19.05.2022;

 A.V.P.S. Clubul  Vânătorilor: 25- 27.05.2022;

A.J.V.P.S: 19-20.05.2022.

Situaţiile centralizate la nivel de judeţ, pe gestionar și fonduri cinegetice, vor fi înaintate Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului și către Autoritatea Cites în domeniu – Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare în Silvicultură. (Sursa/APM Bacău)


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *