Current track

Title

Artist


Controalele efectuate în domeniile relaţii de muncă și securitate şi sănătate în muncă în luna decembrie 2021

#Postat de on ianuarie 14, 2022

Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava (ITM) Suceava este o instituție publică, aflată în subordinea Ministerului Muncii și Solidarității Sociale și Inspecției Muncii, prin care se exercită atribuții de autoritate de stat, în domeniul muncii, relațiilor de muncă, securității și sănătății în muncă la nivelul județului Suceava.

Inspectoratul exercită controlul aplicării unitare a prevederilor legale în domeniile sale de competență la toate persoanele juridice și fizice din sectorul public, mixt, privat și la alte categorii de angajatori.  Codul Muncii reglementeaza domeniul raporturilor de munca, modul în care se efectueaza controlul aplicarii reglementarilor din domeniul raporturilor de munca, precum și jurisdicția muncii.

În perioada 01.12.2021 -31.12.2021, activitatea Inspectoratului Teritorial de Muncă Suceava a avut ca obiectiv principal realizarea Programului de acţiuni al Inspectoratului Teritorial de Muncă pe anul 2021, a obiectivelor stabilite potrivit Legii nr. 108/1999 republicată, Legii nr. 53/2003 republicată şi ale Legii nr. 319/2006, cu modificările şi completările ulterioare.

Inspectorii de muncă din cadrul I.T.M. Suceava au efectuat 217 controale, din care 183 în domeniul relaţiilor de muncă şi 34 în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă. Pentru deficienţele constatate, au fost aplicate 76 sancţiuni contravenţionale în valoare totală de 108.000 lei.

In luna  decembrie, ITM Suceava,   in urma  controalelor  efectuate pe  domeniile stabilite potrivit Legii a  dat  un  sprijin  angajatorilor  sa  intre  in  legalitate  .

Activitatea desfășurată în luna decembrie

1. Activitatea în domeniul Relaţiilor de muncă/Muncă nedeclarată:

* În urma celor 183 controale efectuate, s-au aplicat 54 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 91.000 lei.

Au fost depistate 10 persoane care desfăşurau muncă nedeclarată, din care:

– 1 persoană al cărui contract individual de muncă nu a fost transmis în registrul general de evidenţă a salariaţilor cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

– 1 persoană depistată la muncă în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractului individual de muncă cu timp parțial.

– 8 persoane depistate la muncă fără contract individual de muncă.

Pentru muncă nedeclarată, au fost sancționați 7 angajatori, valoarea amenzilor aplicate fiind de 40.000 lei.

Deficienţe frecvent constatate în domeniul relaţiilor de muncă:

* neîncheierea în formă scrisă a contractelor individuale de muncă, anterior începerii raporturilor de muncă;

* netransmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

*netransmiterea modificărilor intervenite în registrul general de evidenţă a salariaţilor;

* nerespectarea prevederilor legale privind munca suplimentară;

* nerespectarea dispoziţiilor legale referitoare la obligaţia de a ţine evidenţa orelor prestate de fiecare salariat;

* nerespectarea prevederilor legale privind acordarea concediilor de odihnă;

* nerespectarea prevederilor legale privind repausul săptămânal.

2. Activitatea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:

* În urma celor 34 de controale efectuate s-au aplicat 22 sancţiuni contravenţionale, valoarea amenzilor aplicate fiind de 17.000 lei.

Principalele deficienţe constatate au fost:

* nu s-au comunicat evenimentele produse;

* nu s-au cercetat evenimentele produse;

* nu s-au menținut echipamentele de muncă la un nivel tehnic corespunzător cerințelor în vigoare, printr-o întreţinere adecvată;

* nu s-a refăcut semnalizarea de securitate deteriorată;

* nu s-au întocmit, pentru toate activitățile desfășurate, instrucțiunile proprii de securitate și sănătate în muncă, evaluările de risc și planurile de prevenire și protecție;

* nu s-au realizat măsurile stabilite prin procesele verbale de control;

În luna decembrie la Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava au fost comunicate 17 evenimente.

Ca urmare a interogării registrului general de evidenţă a salariaţilor, s-a constatat faptul că, la data de 01.01.2022, figurează ca fiind înregistrate 136.131 de contracte individuale de muncă active din care:

–  125.670 pe durată nedeterminată;

–     10.461 pe durată determinată.

Sursa: Inspectoratul Teritorial de Muncă Suceava / din13.01.2022


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *