Current track

Title

Artist


Bani europeni prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR) alocați localităților din județul Suceava

#Postat de on ianuarie 12, 2022

Pentru a veni în sprijinul unităților administrativ-teritoriale, prefectul județului Suceava a transmis, prin intermediul unei circulare, informații relevante cu privire la Componenta 10 Fondul local din cadrul Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă (PNRR).

Informațiile sunt structurate în funcție de aria de interes, respectiv proiecte pentru comune, orașe și municipii, Componenta 10 Fondul local din cadrul PNRR, care este gestionată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației abordând provocările legate de disparitățile teritoriale și sociale din zonele urbane și rurale, precum și mobilitatea urbană.

Pentru susținerea transformării durabile prin utilizarea soluţiilor verzi şi digitale sunt vizate zonele urbane şi rurale funcţionale, prin implementarea zonelor metropolitane şi a consorţiilor administrative pentru a spori accesul cetăţenilor la serviciile publice de educaţie, sănătate, la locuire, precum şi pentru a îmbunătăţi planificarea teritorială. Totodată, componenta include reforme pentru o mobilitate urbană durabilă.

Investiţiile eligibile se referă la reînnoirea flotelor de transport public, infrastructură pentru un transport urban ecologic şi mai sigur, construirea de locuinţe pentru tinerii din grupuri şi comunităţi vulnerabile, pentru specialiştii din sănătate şi educaţie, modernizarea clădirilor publice locale şi elaborarea/actualizarea în format digital a documentelor de amenajare a teritoriului şi de urbanism, inclusiv a planurilor de mobilitate urbană.

În cadrul I.1. Intervenţii pentru mobilitatea urbană verde există I.1.1. Mobilitatea urbană verde ce vizează înnoirea parcului de vehicule destinate transportului public – achiziționarea de microbuze nepoluante (ce au zero emisii gaze de eşapament) utilizate în scopuri comunitare. Bugetul alocat pentru comune este 80.000.000 Euro, pentru orașe este 120.000.000 Euro și pentru municipii (altele decât cele reședință de județ) este 70.000.000 Euro.

De asemenea, în cadrul aceleași intervenții, se are în vedere I.1.2. Mobilitatea urbană verde – sisteme de transport inteligente (ITS)/alte infrastructuri de tip tehnologia informației și comunicației (TIC). Bugetul alocat comunelor este 100.000.000 Euro, al orașelor este de 100.000.000 Euro și al municipiilor, cu excepția celor reședință de județ, este de 25.000.000 Euro.

În cadrul I.1.3. Mobilitatea urbană verde – asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – puncte de reîncarcare pentru vehiculele electrice va avea ca target implementarea a 13.200 de puncte de încărcare. Astfel, fiecare comună care este străbătută de către un drum european sau naţional, care este staţiune turistică sau care se aftă în apropierea unui municipiu, va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 2 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, fiecare oraş va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 3 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice, și, de asemenea, fiecare municipiu va trebui să asigure implementarea unui număr minim de 6 staţii cu câte 2 puncte de încărcare rapidă a vehiculelor electrice.

Bugetul alocat pentru UAT-urile eligibile (municipiile reședință de județ, sectoarele municipiului București, orașele, comunele) este de 165.000.000 Euro.

În ceea ce privește I.1.4. Mobilitatea urbană verde – asigurarea de piste pentru biciclete şi alte vehicule electrice uşoare la nivel local/metropolitan, tipurile de proiecte eligibile au în vedere realizarea/modernizarea infrastructurii pentru biciclete/mijloace de transport nemotorizate, inclusiv pasaje și poduri. Proiectele pot fi depuse de către fiecare comună/oraș/municipiu sau în parteneriat pentru proiectele desfăşurate cu alte UAT din proximitate şi/sau cu consiliile judeţene.

În acest sens, bugetul alocat comunelor este 50.000.000 Euro, al orașelor este de 60.000.000 Euro și al municipiilor, cu excepția celor reședință de județ, este de 30.000.000 Euro.

Referitor la I.2. Construirea de locuinţe nZEB plus pentru tineri/ locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, obiectivul vizat este sporirea accesului la locuinţe de calitate pentru tinerii aflaţi în dificultate şi pentru specialiştii din sănătate şi învăţământ care oferă astfel de servicii în comunităţile marginalizate şi grupurilor marginalizate. Tipurile de proiecte eligibile au în vedere construcţia de locuinţe pentru tineri care provin din grupuri/comunităţi vulnerabile și construcţia de locuinţe de serviciu pentru specialişti din sănătate şi învăţământ, înscriindu-se în costurile eligibile obţinerea terenului aferent construcţiilor, proiectarea şi execuţia lucrărilor, precum şi dotarea construcţiilor.

Bugetul alocat comunelor este 110.000.000 Euro, al orașelor este de 50.000.000 Euro și al municipiilor, cu excepția celor reședință de județ, este de 75.000.000 Euro.

Pentru I.3. Reabilitare moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăţi serviciile publice prestate la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale va avea în vedere ca intervenţiile să realizeze, în medie, cel puţin o renovare de amploare moderată, aşa cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau să realizeze, în medie, o reducere de cel puţin 30% a emisiilor directe şi indirecte de gaze cu efect de seră în comparaţie cu emisiile ex-ante. Acest procent va fi realizat şi asigurat prin certificate de performanţă energetică. Bugetul alocat pentru comune este de 375.000.000 Euro, iar pentru orașe de 200.000.000 Euro.

În funcţie de consultările cu Comisia Europeană, lansările estimate pentru apelurile de proiecte sunt prevăzute la 1 martie 2022, iar, în cazul în care nu va fi finalizat bugetul în cadrul primului apel se va lansa un al doilea apel de proiecte pentru trimestrul al IV-lea al anului 2022. Sursa: Prefectura Suceava


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *