Current track

Title

Artist


110 unități de învățământ de stat din județul Bacău pot primi până la 200.000 euro/școală pentru combaterea abandonului școlar

Written by on ianuarie 11, 2022

110 unități de învățământ de stat din județul Bacău sunt eligibile pentru obținerea de granturi în vederea reducerii și combaterii abandonului școlar, prin Proiectul Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare prin PNRR, informează Inspectoratul Școlar Județean Bacău.

Din județul Bacău, 110 unități de învățământ de stat sunt incluse în lista celor eligibile (publicată pe site-ul Ministerului Educației, la finalul anului trecut) din care 23 din mediul urban (municipiile Bacău, Moinești, Comănești, Onești, Dărmănești, Buhuși, Tg. Ocna) și 87 din mediul rural (majoritatea comunelor), care au, în total, 14.625 de elevi grupați în 741 clase de gimnaziu.

Prin Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar sunt acordate granturi în valoare de maximum 200.000 euro/școală pentru cel puțin 2.500 de unități de învățământ de stat eligibile, de nivel primar și gimnazial, cu prioritate de intervenție ridicată, identificate prin utilizarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE). Unitățile de învățământ care vor beneficia de aceste granturi vor fi stabilite prin ordin al ministrului Educației în luna ianuarie a anului 2022.

Fiecare grant, care va fi implementat pe o perioadă de 3 ani de la obținerea finanțării, va fi stabilit în funcție de numărul de elevi înscriși și de gradul de marginalizare a localității. Până la finalul lunii martie 2022, primele 750 de unități de învățământ, care depun declarațiile de intenție și proiectul ce va conține inclusiv o analiză de nevoi, vor beneficia deja de finanțare.

Pot depune documentația de finanțare și unitățile de învățământ care nu sunt incluse în lista celor eligibile, dar fac dovada îndeplinirii criteriilor de vulnerabilitate.

Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), inițiat de Ministerul Educației, cuprins în cadrul Proiectului Național de Reformă „România Educată”, cu finanțare PNRR, a fost aprobat prin Hotărârea de Guvern 1309/2021 și are o valoare de 543 milioane de euro, fonduri nerambursabile.

Scopul acestui program constă în:

– reducerea abandonului școlar în minimum 25% din unitățile de învățământ participante, până în 2026;

– îmbunătățirea rezultatelor obținute de elevi în cadrul evaluărilor naționale și creșterea procentului de elevi care finalizează învățământul gimnazial;

– creșterea participării absolvenților învățământului gimnazial la examenul de Evaluare Națională pentru absolvenții clasei a VIII-a și a ratei de tranziție de la învățământul secundar inferior (gimnazial) la învățământul secundar superior (liceal sau profesional).

Obiectivele generale ale programului sunt:

– creșterea autonomiei și a capacității unităților de învățământ în utilizarea resurselor, prin implementarea Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație, denumit MATE;

– monitorizarea, prin aplicația MATE, a elevilor aflați în risc de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar, precum și sprijinirea unităților de învățământ în colectarea de date relevante, realizarea planurilor de activități și formarea angajaților din sistem.

MATE reprezintă un instrument de avertizare privind riscul de abandon școlar și de părăsire timpurie a școlii, precum și pentru intervenția în vederea reducerii acestora. MATE conține atât cadrul metodologic, procedurile operaționale și un set de instrumente necesare pentru identificarea riscului, cât și un pachet de măsuri și acțiuni care vor contribui într-o manieră integrată la avertizarea timpurie și reducerea riscului, structurat pe trei componente: prevenire, intervenție și compensare a abandonului școlar. MATE se bazează pe cinci piloni: abordare multidisciplinară, colaborare, măsuri de prevenire, intervenții diferențiate pe niveluri de gravitate a situației și pregătirea cadrelor didactice.

Tipurile de activități eligibile în PNRAS sunt foarte diversificate, respectiv:

– activități pedagogice și de sprijin – cursuri remediale, activități de tip școală după școală, asigurarea consilierilor si mediatorilor școlari în comunitățile rome, orientare școlară, cursuri de educație parentală, metode de predare pentru elevii cu CES (cerințe educaționale speciale), sprijin pentru organizarea de concursuri școlare și orice alte activități adaptate elevilor din grupuri vulnerabile (elevi romi, elevi cu nevoi educaționale speciale, alți elevi cu risc ridicat de abandon școlar);

– activități outdoor, recreative, cercuri școlare, activități de sprijin individualizat, subvenții, activități extracurriculare, vizite de documentare, excursii, tabere, festivaluri, activități nonformale, activități culturale comunitare, sportive, susținerea unor parteneriate între școli și alte entități, sprijin pentru participare la concursuri, activități de networking școlar etc.

– achiziția de echipamente IT, software, echipamente sportive, birotică, amenajarea spațiilor de lectură, amenajarea curții școlii, abonamente internet, kituri științifice, abonamente la platforme educaționale, cheltuieli cu mentenanța.

Complementar cu granturile directe (în sumă totală de 500 milioane euro), PNRAS prevede 43 milioane euro pentru formarea a 45.000 de angajați din învățământul preuniversitar la nivel național. Pregătirea implică metode și tehnici de reducere a abandonului școlar, identificarea nevoilor și abilităților elevilor, abordări didactice centrate pe elev, competențe interculturale și evaluare formativă. Cele 7 module de formare disponibile sunt: utilizarea modulului MATE, programe remediale, comunități de practică, învățarea fără limite, observare la clasă, coaching pentru diriginți și leadership pentru directori.

Pentru participarea la Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, toate unitățile de învățământ trebuie să compleze o Declarație de intenție (pe platforma publicată pe site-ul Ministerului Educației www.edu.ro).

Toate declarațiile de intenție vor fi evaluate, urmând ca unitățile de învățământ preselectate să fie invitate să depună o propunere de proiect care va include, în mod obligatoriu, și o analiză de nevoi.

Termenul de transmitere a intenției de participare este 17 ianuarie 2022. (Sursa:IȘJ Bacău)

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *