Current track

Title

Artist


Lucian Vasiliu (n. 8 ianuarie 1954, comuna Puiești, raionul Bârlad, regiunea Iași, actualmente județul Vaslui) este un scriitor român contemporan

Written by on ianuarie 8, 2022

Lucian Vasiliu este membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Studii

1960-1964. Clasele I-IV în satul natal, comuna Puiești.

1964-1968. Clase gimnaziale în Bârlad, urbea lui Tache, Ianke și Cadâr.

1968-1972. Elev al Liceului bârlădean nr.1, instituție devenită „Mihai Eminescu”, în entuziasmul anului 1990.

Premiat la Olimpiada națională de limbă și literatură română, precum și la concursul de creație a(l) elevilor, „Tinere condeie” (coordonator, prof. Ioan Opriș).

Stagiu în Tabăra de creație literară Păușa, Valea Oltului. Printre elevii participanți, scriitori consacrați de astăzi, precum: Marian Drăghici, Ioan Petraș, Viorel Mureșan, Ion Mureșan.

Debutează cu poezii la… gazeta de perete a liceului, grație profesorilor de română Constantin Parfene și Mihai Daraban. Revista școlară „Aripi tinere” fusese neantizată.

1972-1974. Frecventează Școala tehnică postliceală de Biblioteconomie (desființatul Institut de Biblioteconomie, după… „Revoluția culturală” din anul 1971). Șef de promoție.

Între memorabilii profesori la București: prozatorul, rafinatul cărturar Costache Olăreanu.

1976-1981. Facultatea de Filologie din Iași (secția română-franceză). Redactor al revistei studențești „Dialog”, coordonată de universitarul, criticul literar Al. Călinescu.

Lucrarea de licență a avut ca temă „Poezia în presa literară interbelică. Adevărul literar și artistic”.

Activitate

 • 1973. Debut în revista Convorbiri literare nr. 16 (40), 30 august, publicat de poetul Ioanid Romanescu.
 • 1974, vara. Repartiție la Biblioteca Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi“ din Iași – secțiunea „Relații cu publicul. Împrumut la domiciliu”.
 • În perioada octombrie 1974–februarie 1976 „execută” stagiul militar, în ținutul Ineu-Arad.
 • 1980, 1 decembrie. Este angajat, prin transfer de la Biblioteca Institutului Politehnic „Gheorghe Asachi”, la secția literatură a Complexului muzeal „Moldova”. Inițial, va fi muzeograf la Casa cu turn din dealul/ colina Copou, la… Expoziția permanentă „Mihail Sadoveanu”, apoi la casa junimistului „Vasile Pogor”. Un timp, va asigura îndrumare muzeală și la Bojdeuca lui Ion Creangă, din „mahalaua celestă Țicău” (Mihai Ursachi), cel mai vechi muzeu memorial literar din România, fondat în anul 1918!
 • 1983, toamna. Se căsătorește cu Iolanda-Carmen Dospinescu, studentă la Litere.
 • În 1984 (august) se naște fiica Maria-Luiza; în aprilie 1999, fiul Cezar-Ștefan.
 • Anchetat de serviciile Securității, mustrat inclusiv pentru prietenia cu ambasadorul Elveției în România. Amenințat cu pierdea serviciului de muzeograf. Atenționat în mod repetat și în anii următori. Mesaje de „influențare pozitivă”. Încercare eșuată de racolare. A se vedea, între altele, volumul Ioana Diaconescu și Cassian Maria Spiridon, „Revoluția ascunsă”, București, editura Muzeul Literaturii Române, 2019, pag.170-173, 206-207 etc.
 • 1990, februarie. Este ales, în competiție cu 7 colege/ colegi, prin vot secret, director al COMPLEXULUI MUZEISTIC IAȘI, care gestiona circa 22 de unități muzeale, cu patrimoniu cultural imens, inclusiv în județ, precum Muzeul Cucuteni, Muzeul Unirii de pe strada Alexandru Lăpușneanu, Castelul/ Muzeul de la Ruginoasa lui Cuza Vodă, casa memorială… „Ilie Pintilie” (neantizată după Căderea Zidului Berlinului) etc.. Toate aceste edificii patrimoniale se aflau cu sediul coordonator în magnificul Palat Regal, al Culturii, din Iași.
 • Inițiază reapariția revistei „Dacia literară” (la 150 de ani de la interzicerea ei, de către autoritățile rusești, antiunioniste), împreună cu prietenii, critici literari Daniel Dimitriu și Val Condurache.
 • Din toamnă, va coordona Muzeul Literaturii Române din Iași, cu sediul la Casele „Vasile Pogor ” – tatăl, comis al Moldovei, fiul – junimist, primar, traducător. MLR este instituție nouă, finalizată prin autonomizarea secției de literatură (care cuprindea, în anul 1990, 10 muzee și case memoriale), cu acordul și sub auspiciile Ministerului Culturii (ministru, Andrei Pleșu).
 • Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1990), primit împreună cu alți tineri scriitori, în entuziasmul începutului de an. Dosarul de primire în USR era blocat din anii 1994-5, ca necorespunzător ideologic. Dosarul lui și al altor comilitoni incomozi, în epocă.
 • Începând cu anul 2004 este membru și al Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova (Chișinău, România de Est), în perioada președinției criticului și istoricului literar, acad. Mihai Cimpoi.
 • În primăvara anului 1990, inițiază fondarea Societății Culturale „Junimea 90“, primul ONG cultural din zonă.
 • 1990-1992. Este membru al Alianței Civice, filiala Iași (cu Mihai Ursachi, președinte).
 • 1992. Bursă de management cultural în Belgia, recomandat de Andrei Pleșu, ministrul culturii.
 • 1992. Cofondator al editurii particulare „Canova”, împreună cu criticul literar Val Condurache și cu dramaturgul Aurel Andrei.
 • Inițiază Festivalul național de poezie CONACHI, de la Tecuci, împreună cu Mariana Enache (Casa de Cultură a Municipiului), cu primarul Gheorghe Lazăr, cu poetul Dionisie Duma, cu jurnalistul Viorel Burlacu, cu profesorul, eseistul Ionel Necula.
 • 1993. Inițiază primul Târg/ forum/ al cărților la Iași, în Parcul Copou, la Muzeul „Mihai Eminescu”, fiind inspirat, stimulat de Salonul cărților de la Bruxelles (păstrând… proporțiile). Prima ediție s-a numit SALONUL IEȘEAN/ LATIN AL CĂRȚII, onorată, susținută de poeții Cezar Ivănescu, Mihai Ursachi, de primarul Constantin Simirad, de Georges Diener – directorul Centrului Cultural Francez, de Ioan Holban, de Florin Cântic… Următoarele ediții vor deveni târgurile LIBREX, transferate, amiabil, în anii 2000, de la Muzeul Literaturii Române Iași (director, Lucian Vasiliu) către firma/ instituția de specialitate SEDCOM LIBRIS S.A. (manager, Radu Petru, coordonator Alina Hucai).
 • 1994. Membru al P.E.N. Romanian Center (recomandat de Ana Blandiana).
 • 1995. Ales în Comitetul de conducere al Asociației Scriitorilor din Iași, în mai multe rânduri, precum și în Consiliul de conducere al Uniunii Scriitorilor. Va fi în echipă cu spirite civice relevante, precum Laurențiu Ulici, George Bălăiță, Gabriel Dimisianu, Eugen Negrici, Eugen Uricaru, Nicolae Prelipceanu.
 • 1996. Inițiază suplimentele revistei „Dacia literară”. Prima apariție este antologia tinerilor autori, „Junimea, azi”, juni scriitori exprimați în spațiul cenaclurilor literare și al concursurilor de creație din atelierele muzeale.
 • 2002 – 2004. Președinte al Filialei Iași a Uniunii Scriitorilor.
 • 2004. Ordinul național „Meritul Cultural”, al Președinției Române, în grad de ofițer, categoria A, literatură.
 • 2007. Coordonează, cu prioritate managerială, în acești 17 ani (1990 – 2007), ample lucrări de restaurare la casele de patrimoniu cultural de pe malul Siretului (casa „Vasile Alecsandri”), de pe malul Prutului (muzeul familiilor pașoptist-junimist-interbelice Negruzzi), anexa casei primarului scriitor Nicolae Gane (cu intenția finalizării unui Centru al Muzeologiei literare – patrimoniu și cercetare)! Promovează lucrări consistente de restituire/ reconstituire, precum subteranele – monumente istorice de la sediul Junimii pogorene; amenajarea casei de oaspeți (fostul hambar al familiei Adela Kogălniceanu); finalizarea Galeriilor Pod Pogor-fiul; reformularea anexei administrative. Toate acestea, cu un buget de avarie, deseori, la toate cele 12 muzee și case memoriale literare, situate în urbea și în județul Iași.
 • Renunță, în anul de grație 2007, la ipostaza de director al instituțiilor muzeale, pe fondul acceptării României în structurile Uniunii Europene, precum și al finalizării lucrărilor ample de restaurare de la casele Vasile Pogor, tatăl și fiul. Cu sentimentul că o nouă echipă administrativ-europeană se cade a continua proiectele, lucrările, strategiile muzeale.
 • Se dedică, total, cercetării de arhivă și revistei „Dacia literară”, publicație de restituiri, reconstituiri, serie nouă pe care o pornise, în anul 1990, sub auspiciile Uniunii Scriitorilor, împreună cu Val Condurache (1950-2007) și Daniel Dimitriu (1945-2017), reputați critici literari, indicibili prieteni. Din păcate, noua direcțiune (Dan Lungu) îi desființează, fără dialog, preaviz, legalitate, postul de redactor-șef al publicației kogălnicene!
 • 2014. Director / manager, prin concurs, al Editurii „Junimea”
 • 2015. Fondează și coordonează revista „Scriptor”, proiect susținut de Primăria și Consiliul Local Iași, pe fond de CENTENAR național, unionist, 1917/19 – 2017/19, precum și în prag de… SEMICENTENAR al editurii JUNIMEA (1968/69-2018/19).
 • 2016. Coordonează Premiile Naționale Negruzzi (200 de ani de familie exemplară), sub auspiciile editurii JUNIMEA, ale revistei SCRIPTOR, la inițiativa urmașilor familiei negruzziene (în principal dna Dana Konia-Petrișor, de la Paris), cu susținerea financiară a Domeniilor Lungu (notar Gabriela Lungu și ing. Vasile Lungu). Premiile sunt acordate, anual, pe fondul zilei naționale de 1 decembrie, având girul unui prestigios juriu.
 • 2019. Primește, la fine de an, titlul, onorant, de Cetățean de onoare al municipiului Bârlad, urbea lui Tache, Ianke și Cadâr. Primar: avocat Dumitru BOROȘ (PNL); președintă Comisie cultură prof. Elena Monu
 • 2020. Urmare demersurilor repetate, obține prin vot unanim, din partea Consiliului Local ieșean, spațiu pentru sediu adecvat instituției JUNIMEA (mutată, în decursul celor 50 de ani de activitate, în șapte locuri de exprimare); respectiv, în edificiul din Parcul Copou, aripa occidentală, în vecinătate și dialog cu Muzeul „Eminescu” (component al MNLR Iași, finanțat de Consiliul Județean) și cu Casa de Cultură „Mihai Ursachi” (finanțată de Consiliul Local/ Primăria Iași). Noul sediu conține: redacție editura Junimea, redacție revista Scriptor, Galerii de grafică „Dragoș Pătrașcu”, librărie „Cezar Ivănescu”, spațiu pentru colocvii, dezbateri, pentru Clubul de promovare a cărților și dialogului „Junimea-Scriptor”(aflat în prag de circa 150 de ediții)!

Volume publicate (selectiv)

 • 1981. Mona-Monada, versuri, Iași, editura Junimea
 • 1983. Despre felul cum înaintez, versuri, București, editura Albatros
 • 1985. Să alergăm împreună, roman, Iași, Junimea
 • 1986. Fiul omului, versuri, București, editura Cartea Românească
 • 1990. Verile după Conachi, versuri, Iași, Junimea
 • 1994. Mierla de la Casa Pogor, versuri, antologie, Iași, editura Euchronia
 • 1995. Dincolo de disperare, versuri, antologie, Timișoara, editura Helicon
 • 1996. Tanz der Monaden (Dansul monadelor), versuri, ediție româno-germană, traduceri de Simone și Christian W. Schenk, Germania, Dionysos Verlag
 • 1999. Lucianograme, versuri, Botoșani, editura Axa
 • 1999. Poeme/Poèmes, editie româno-franceză, traduceri de Iolanda vasiliu și Benoît Vitse, Oradea, editura Cogito
 • 2000. Cambei în China (carte de turism cultural), Iași, editura Sedcom Libris
 • 2001. Grenade și îngeri (proze cezariene), Iași, Junimea
 • 2003. Atelier de potcovit inorogi, poeme, antologie, Iași, Junimea
 • 2006. Șobolanul Bosch (antologie de poezie 1981-2006), Pitești, editura Paralela 45
 • 2009.Visez fiul, carte bibliofilă, Iași, editura Eis Art
 • 2010. Sciatică de Copou. Tablete și enunțuri civice, București, editura Niculescu
 • 2013. Dialoguri televizate cu Cezar Ivănescu, Iași, Junimea
 • 2017. Ștefan, preot de țară (alcătuire documentar – filială), cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului TEOFAN, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, Iași, editura Doxologia
 • 2017. Haimanaua Singurătate. Dialog epistolar (1979-1988) cu scriitorul Aurel Dumitrașcu, București, editura Muzeul Național al Literaturii Române
 • 2018. Cod numeric personal, poeme inedite, București, editura Cartea Românească
 • 2018. Fata magnolie, antologie de poeme, București, editura Vinea
 • 2019. Cod numeric personal, ediția a II-a, Cartea Românească Educațional.

Alte titluri (unele în colaborare), selectiv și cronologic:

 • 1993 – Parlamentari, prefecți, primari de odinioară (Vasile Pogor și Nicolae Gane), Iași, editura Canova
 • 1994 – Album Iași, Iași, editura Cronica
 • 1996 – Monografia Cimitirului Eternitatea, Iași, editura Cronica
 • 1996 – Mihai Codreanu, Blestemat la neuitare, antologie de versuri, Timișoara, editura Helicon
 • 1997 – Ștefan Vasiliu. Darul duhovniciei, Iași, editura Timpul
 • 1999 – Iași. Orașul din inimă, Iași, editura Polirom
 • 2000 – CONACHI, Spitalul amoriului, antologie, Iași, editura Timpul
 • 2003 – Iași, citadelă europeană, Iași, editura Sedcom Libris
 • 2005 – M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, 200 de rețete cercate de bucătărie…, Iași, editura Timpul
 • 2014 – Iașii în 78 de ilustrațiuni (în colaborare cu Ioan Holban), Iași, Junimea
 • 2015 – Aurel Dumitrașcu. Epistole inedite (1979 – 1990). Scrisori către Gellu Dorian și Lucian Vasiliu, Iași, Junimea
 • 2017 – M. Kogălniceanu, C. Negruzzi, 200 rețete cercate de bucătărie românească și alte trebi gospodărești, ediția a II-a, rețete însoțite de o delicioasă miniantologie de poezie – selecție de Lucian Vasiliu, Iași, Junimea
 • 2018 – CONACHI, Ibovnică slăvită, antologie de poeme, selecție de Lucian Vasiliu, Iași, Junimea

Traduceri și prezențe în antologii (selectiv)

 • 1991 – Antologia Young poets of new Romania (Coordonator Brenda Walker), London
 • 1994 – Streiflicht, Eine Auswahl zeitgenössischer rumänischer Lyrik, ins Deutsche übertragen von Christian W. Schenk, Dionysos Verlag, Kastellaun
 • 1996 – Tanz der Monaden (Dansul monadelor), editie româno-germană, Dionysos Verlag, traducere de Christian W. Schenk, Germania
 • 1996 – Antologia Poezia creștină românească (coordonatori, antologatori: Magda Ursache și Petru Ursache), Iași, editura Institutul European
 • 1996 – Tanz der Monaden (Dansul monadelor) ed. II, editie româno-germană, Dionysos Verlag, traducere de Christian W. Schenk, Germania
 • 1997 – O mie și una poezii românești, 10 volume, antologie de Laurențiu Ulici, București,editura Du Style
 • 1998 – Marin Mincu, Poezia română actuală, vol.I-II. Constanța, Pontica
 • 1998 – Antologia poeziei românești culte (coord. Florin Șindrilaru), București, editura Teora
 • 1998 – City of Dreams and Whispers, antologie de Adam J. Sorkin, Iași-Oxford-Portland
 • 1999 – Day after Night, antologie de Gabriel Stanescu si Adam J. Sorkin, Criterion Publishing, S.U.A.
 • 1999 – Romanian Poets of the 80s and 90s, Pitești, editura Paralela 45
 • 2005 – Laurențiu Ulici, Antologia poeților tineri. 1978-1982. București, editura Muzeul Literaturii Române
 • 2010 – Vecernia, 12+1. Cina. Florilegiu de poezie contemporana română și rusă. Selecție, traduceri de Chiril Covalgi și Leo Butnaru. Moscova, editura Vest-Konsalting
 • 2011 – Cele mai frumoase poezii de dragoste, CD, Galați, editura Homer
 • 2012 – Deținut 001954 (antologie de versuri). Traduceri în limba macedoneană de Dumitru M. Ion și Branko Tvetkovski. Skopje, editura Makarej
 • 2015 – 111 cele mai frumoase poezii ale generației ’80, antologie editată de Cosmin Ciotloș, Nemira
 • 2015 – Cartea noastră de drum. Poeți români. Antologie și traduceri în limba sârbă de Miljurko Vukadinovic, Belgrad, editura Dinex
 • 2015 – Moods and Women and men and once again moods, an anthology of contemporary romanian erotic poetry, selector Ruxandra Cesereanu, branching/out foreward Margento, București, Tracus Arte
 • 2016 – Veciniada, antologie de poeme. Traducere în limba sârbă de Miljurko Vukadinovič, Belgrad, editura Dinex
 • 2017 – CENACLUL DE LUNI-40. Ediție de Ion Bogdan Lefter și Călin Vlasie. București, Cartea Românească
 • 2018 – La Fille Magnolia, antologie de poeme. Traduceri în franceză de Iolanda Vasiliu, George Astaloș, Miron Kiropol, Benoît Vitse. Carte prezentă la LIVRE PARIS, martie 2018
 • 2018 – Pieta. Eine Auswahl rumänischer Lyrik, Dionysos, Boppard, 2018, în traducerea și selectarea lui Christian W. Schenk/ Germania

 

Sursa: https://ro.wikipedia.org/wiki/Lucian_Vasiliu


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *