Current track

Title

Artist


28 noiembrie este a 332-a zi a calendarului gregorian şi a 333-a zi în anii bisecţi

#Postat de on noiembrie 28, 2021

Sărbătoriții zilei de 28 noiembrie(BOR) sunt Sfântul Cuvios Mucenic Ștefan cel Nou și Sfântul Mucenic Irinarh.

Sfântul Cuvios Ştefan s-a născut la începutul secolului al VIII-lea, în Constantinopol. Din copilărie a cunoscut viaţa şi învăţătura tuturor sfinţilor prăznuiţi în Biserică. A fost călugărit la vârsta de 16 ani. Cuviosul Ioan, văzător cu duhul, a zis la venirea Sfântului Ştefan la mănăstire: „Să te binecuvânteze pe tine Dumnezeu, fiule, şi să te facă vas de alegere”. Iar părinţilor lui le-a zis: „Într-adevăr s-a odihnit Duhul lui Dumnezeu peste copilul acesta”.

După multe nevoinţe, Sfântul Ştefan cel Nou se retrage la vârsta de 42 de ani într-o chilie atât de mică, încât cei ce au văzut-o au spus că este mai degrabă un mormânt, iar nu locuinţa de odihnă. Din Sinaxar aflăm că „aici petrecea, vara arzându-se şi iarna îngheţând; iar sub îmbrăcăminte avea trupul încins cu fiare.i de la umeri până la mijloc era înconjurat cu altă cingătoare de fier pironit de amândouă părţile şi pe sub braţe cu altă cingătoare de fier. Îmbrăcămintea o avea din piele şi chiar sfântul culion şi analavul cel purtător de cruci, asemenea şi sfinţită mantie a chipului monahicesc”.

Sfântul Ştefan va lupta împotriva celor ce declarau că icoană este un idol. Este perioada când împăratul Constantin Copronim (741-775) îi persecuta pe creştinii care cinsteau sfintele icoane. Aşa se face că multe icoane erau arse, îngropate, sfărâmate sau lăsate în locuri de necinste.

„A voi să reprezinţi pe Hristos – afirmau iconoclaştii întruniţi la sinodul de la Hiera – (Constantinopol) în anul 753 – nu se poate evita o dilemă ; umanitatea este aceea care se exprimă prin imagine şi se cade în nestorianism ; dacă se pretinde el se pune accentul pe o reprezentare neîncarnată, asupra divinităţii lui Hristos, se cade în mod fatal în monofizitism. În definitiv – concludeau participanţii la sinodul de la Hiera – adevăratul cult datorat lui Hristos şi Sfinţilor constă în a reproduce imaginile lor în inimile noastre, a ne configura lor, prin imitarea vieţii lor. În ce priveşte prezenţa lui Hristos, pe care icoană, prin natura sa, vrea să o creeze, ea trebuie căutată în Euharistie”. Însă, conoclastii nu cunoşteau sau nu vroiau să înţeleagă crezul dogmatic al Calcedonului şi al Sinodului al VI-lea ecumenic, care formulaseră dogma unirii Ipostatice şi a consecinţelor acestei uniri.

Pentru că nu se arata credincios împăratului, este închis într-un loc unde se aflau 342 de monahi, din diverse părţi. Unii cu nasurile tăiate, alţii cu ochii scoşi, alţii având mâinile tăiate, că unii ce nu au iscălit împotriva sfintelor icoane. Potrivit Sinaxarului „unii arătau urmele bătăilor celor neasemănate pe care le luaseră de la chinuitori, răni care nu se tămăduiseră încă, iar alţii se arătau că nu au păr, fiind tunşi de păgânii arzători de icoane, şi cei mai mulţi aveau cinstită barba unsă cu smoală şi arsă”. După multe încercări de a-l face pe Sfântul Ştefan să lepede credinţa cea adevărată, împăratul a poruncit uciderea lui.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condacul Sfântului Mucenic Irinarh
28 Noiembrie

Glasul 2

„Cele de sus căutând…

Stea luminoasă şi nerătăcită te-ai arătat lumii, care vesteşti pe Soarele Hristos cu razele tale, purtătorule de luptă Sfinte Irinarh şi înşelăciunea toată ai stins-o, iar nouă lumină ne-ai dat, rugându-te neîncetat pentru noi toţi.”

Sursa: crestinortodox.ro

 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *