Current track

Title

Artist


IPJ Bacău: concurs pentru cinci posturi de informaticieni și polițiști în trupele speciale, prin încadrare directă, din sursă externă!

#Postat de on noiembrie 17, 2021

Inspectoratul de Poliție Județean Bacău angajează, prin concurs, prin încadrare directă, informaticieni și polițiști în trupele speciale. Este vorba despre trei posturi vacante de agent de poliție la Serviciul Comunicații și Informatică două posturi vacante de agent I la Serviciul pentru Acțiuni Speciale (SAS), prin încadrare directă din sursă externă a persoanelor cu studii corespunzătoare cerinţelor postului şi care îndeplinesc condiţiile legale.

Înscrierea candidaților pentru posturile prevăzute în statul de organizare al Inspectoratului de Poliție Județean Bacău se realizează, în perioada 15.11.2021 – 24.11.2021, (inclusiv în zilele nelucrătoare, pe data de 24.11.2021 doar până la orele 16:00), online la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro .

Înscrierea candidaților se realizează menționând structura pentru care candidează, respectiv Inspectoratul de Poliție Județean Bacău – Serviciul pentru Acțiuni Speciale sau Serviciul Comunicații și Informatică.

Înscrierea candidaţilor se va face pe bază de cerere de înscriere, conform Anexei nr. 2, și a documentelor, în volum complet, ce vor fi scanate și transmise împreună la adresa de e-mail sursaexterna@bc.politiaromana.ro., în format .pdf

 Repartizarea pe posturi a candidaţilor declaraţi „admis” se realizezază în ordinea descrescătoare a notelor finale obținute.

Se impune verificarea permanentă şi atentă a paginii de Internet a Poliţiei Române,  precum şi avizierul şi pagina de Internet a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bacău, https://bc.politiaromana.ro, Secţiunea carieră – Posturi scoase la concurs, întrucât comunicarea informaţiilor ulterioare referitoare la concurs se va realiza numai în aceste modalităţi.

Probele de concurs pentru Serviciul de Acțiuni Speciale

Pentru a candida pentru ocuparea unui asemenea post în structurile de acțiuni speciale ale Poliției Române, persoanele care doresc să acceadă în sistem trebuie să cunoască faptul că examenul constă în susținerea unei probe practice și a unei probe scrise ce constă în rezolvarea unui test-grilă conform tematicii și bibliografiei elaborate de Comisiile de concurs, anunță Sindicatul Europol.

PROBA PRACTICĂ eliminatorie: 

Reprezintă o probă de concurs ce are un caracter eliminatoriu care se va desfășura în perioada 14-19 decembrie 2021 și are un număr de trei componente, după cum urmează:

Componenta 1 – tragere cu armamentul (ședința de tragere nr. 7):

Arma utilizată: Pistol Glock 17;

Ţinta: ţinta piept nr. 6a cu cercuri;

Distanţa față de țintă: 10 metri;

Cartuşe alocate: 6 cartușe;

Număr de repetări exercițiu: 1;

Timp alocat: maxim 40 sec;

Priza: cu două mâini;

Poziţia de tragere: în picioare;

Poziţia de start: arma în poziţie de observare, alimentată, fără cartuș în camera cartușului, încărcătorul este încărcat cu 6 cartușe; 

Este declarat „Promovat“ candidatul care obține minimum nota 5.00 conform baremului de evaluare. După finalizarea ședinței de tragere, candidatul iese din poligonul de tragere și se deplasează, în maximum 2 minute, împreună cu un membru al subcomisiei, către locul de desfășurare al componentei 2 – calități motrice.

Componenta 2 –  calități motrice 

Pentru candidații bărbați:

La comanda start execută alergare de rezistență pe o distanță de 1000 de metri, contra timp;

După o pauză de 1 minut de la terminare, execută menținut în atârnat;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută genuflexiuni;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută abdomene;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută flotări;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută lovituri la sac timp de 2 minute fără întrerupere.

Pentru candidații femei:

La comanda start execută alergare de rezistență pe o distanță de 800 de metri, contra timp;

După o pauză de 1 minut de la terminare, execută abdomene;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută alergare de viteză;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută săritura în lungime de pe loc;

După o pauză de 30 de secunde de la terminare, execută lovituri la sac timp de 2 minute fără întrerupere.

Modalitatea de execuție a probelor practice:

candidatul execută toate probele numai în ținută sportivă adecvată anotimpului şi specificului componentei;

pentru executarea probelor candidatul are dreptul la o singură încercare;

candidatul trebuie să parcurgă în întregime probele şi elementele ce le compun, în ordinea stabilită prin prezentul anunț, respectând timpii de pauză corespunzători;

terminarea timpului de pauză dintre componentele evaluării calităților motrice este anunțat de către evaluator;

– proba de rezistență se execută cu startul din picioare, iar alergarea începe la comanda evaluatorului, concomitent cu pornirea cronometrului;

– proba de menținut în atârnat se execută la bară fixă câte un concurent/cronometru;

– proba de genuflexiuni se execută prin coborârea şi ridicarea trunchiului în plan vertical cu brațele la ceafă, timp de două minute, fără pauză, câte un concurent/cronometru;

– proba de flexie abdominală (abdomene) se execută din poziţia culcat pe spate, cu mâinile la ceafă şi sprijin la picioare, timp de două minute, fără pauză și se consideră corectă atunci când omoplații ating solul în extensie și trunchiul este la 900 cu picioarele, în flexie;

– proba de flotări se execută din poziţia în sprijin culcat înainte, timp de două minute, fără pauze, câte un concurent/cronometru. Flotarea se consideră corectă când încheietura cotului este la 900 în flexie și 1800 în extensie, fără sprijin pe genunchi, coate sau abdomen pe durata execuției probei;

– proba de viteză se execută cu startul din picioare, pe o distanță de 50 m, iar alergarea începe la comanda evaluatorului, concomitent cu pornirea cronometrului;

– proba de săritură în lungime de pe loc se execută pe o suprafață plană și dură, câte un concurent.

La linia de plecare, candidatul se va așeza cu picioarele paralele și vârfurile așezate la linie fără să calce pe aceasta. Picioarele se flexează, iar brațele execută un balans dinspre înainte spre înapoi, concomitent cu extensia picioarelor și implicit executarea săriturii. Pentru evaluarea execuției se va măsura locul unde candidatul lasă ultima urmă (călcâiul, palma, șezutul etc.).

proba de lovituri la sac se execută cu echipament adecvat sportului de contact.

Această probă începe la semnalul comisiei iar candidatul trebuie se execute minim 100 de lovituri succesive de braţe combinate cu lovituri de picioare, conform indicaţiilor evaluatorului.

Alergarea de rezistență 1000/800 metri și alergarea de viteză 50 metri se desfășoară în aer liber. În cazul în care condițiile meteorologice împiedică organizarea şi desfăşurarea acestora (pe timpul ploilor torenţiale, pe timp de ceaţă, la temperaturi de peste +35°c sau sub 0°c ori în alte condiţii de natură să favorizeze producerea de accidente),  desfăşurarea probelor se poate amâna, la propunerea comisiei, cu acordul preşedintelui comisiei, până la momentul când probele se pot desfășura în condiții normale;

Componenta 3 –  autoapărare:

Modalitatea de execuție a probei:

-se desfășoară pe suprafața de luptă amenajată în cadrul sălii de sport, sub forma unei reprize de 3 minute;

-pentru protecția candidatului vor fi utilizate următoarele echipamente de protecție: cască, mănuși, tibiere, cochilie, iar candidatul poate folosi, ca echipament de protecție individual, proteză dentară proprie;

-lupta începe la semnalul arbitrului;

-zonele corpului asupra cărora loviturile sunt permise: cap, trunchi, coapse;

-zonele corpului asupra cărora procedeele și/sau proiectările sunt permise: cap, gât, trunchi, membrele superioare și membrele inferioare;

-zonele corpului asupra cărora loviturile sunt interzise: spatele capului, gât, zona inghinală.

Este declarat „Promovat“ candidatul care obține minimum nota 5.00

PROBA SCRISĂ – rezolvarea unui test grilă

Această probă de concurs va consta în susținerea unui test grilă, elaborat de către Comisia de concurs din cadrul I.G.P.R. din tematica şi bibliografia recomandate  conform anexei nr. 1, având ca scop verificarea cunoştinţelor necesare îndeplinirii atribuţiilor postului și va avea loc la data de 23 decembrie 2021.

Numărul de subiecte aferente testului grilă a cărui durată de rezolvare este de 3 ore, va fi stabilit de Comisia de concurs.

Pentru a fi declarat „admis”, candidatul trebuie să obţină minimum nota 7,00. Candidaţii care nu au obţinut minimum nota 7,00 vor fi declaraţi „respins”.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *