Current track

Title

Artist


Prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu, a convocat, astăzi, 30.07.2021, ședința Colegiului Prefectural de la nivelul Județului Suceava

Written by on iulie 30, 2021

Ședința a  avut următoarea ordine de zi:

  1. Evaluarea Planului de acțiuni pentru realizarea în județul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020 – 2024, la semestrul I 2021, prezentat de prefectul județului Suceava, Iulian Cimpoeșu
  2. Comportarea lucrărilor hidrotehnice aflate în administrarea SGA Suceava în urma manifestării fenomenelor meteo-hidrologice periculoase. Obiective de investiții pentru anul 2021, punct prezentat de Gabriel-Bogdan Piticari, director al Sistemului de Gospodărire a Apelor Suceava.

 

Planul de acţiuni pentru anul 2021 în vederea realizării în judeţul Suceava a obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare 2020-2024 a fost structurat pe 15 capitole și cuprinde 164 obiective cu 508 acţiuni, propuse de serviciile publice deconcentrate, de alte instituții centrale organizate la nivel județean și de Consiliul județean Suceava.

La data de  30 IUNIE , situaţia realizării acestora, se prezintă astfel:

TOTAL  ACȚIUNI  508 , din care:

–  337 acțiuni cu termen de realizare în anul 2021 , din care:

–  29 acţiuni  REALIZATE la termen în semestrul I, din care:

–  308 acțiuni  în curs de realizare în anul 2021

162 acțiuni cu  termen PERMANENT sau vor continuă și în anii următori.

9 acțiuni nerealizate la termenul propus în semestrul I.

Evaluarea planului a cuprins acțiuni din toate domeniile respectiv finanțe publice, investiții și proiecte europene, economie, antreprenoriat și turism, mediu, ape și păduri. activități silvice, infrastructură de transport, dezvoltare, lucrări publice și administraţie, agricultura, muncă și protecție socială, sănătate, educație, tineret și sport, cultură, afaceri interne și politică externă

Precizăm faptul că materialul integral va fi postat în curând pe site-ul oficial al Instituției Prefectului – județul Suceava.

La al doilea punct pe ordinea de zi, Gabriel-Bogdan Piticari, directorul SGA Suceava, a făcut o scurtă prezentare a sistemului hidrografic al județului, menționând că in urma manifestărilor fenomenelor meteo-hidrologice periculoase din perioada iunie- iulie 2021, Sistemul de Gospodărire a Apelor Suceava nu a înregistrat nici o avarie la lucrările hidrotehnice aflate în administrare.Este de menționat că în această perioadă debitele cursurilor de apă nu au atins cotele de inundare, respectiv pericol.

A fost discutată și problema PET-urilor și recipientelor de plastic, concluziile discuțiilor fiind necesitatea găsirii unor soluții motivante pentru colectarea lor, având în vedere că apele au devenit principalul colector.

Subprefectul Daniel Prorociuc a făcut apel și la o bună colaborare interinstituțională între SGA Suceava și celelalte entități implicate în activitățile de prevenție a inundațiilor, făcând referire în special la colaborarea cu Direcția Silvică în vederea reducerii riscului de producere a viiturilor periculoase prin continuarea lucrărilor de decolmatare și recalibrare a cursurilor de apă aflate în cadrul fondului forestier, dar și o colaborare mai strânsă cu proprietarii de poduri și podețe din județ în vederea curățării acestora de materialul aluvionar care obturează secțiunile de scurgere

 Sursa :INSTITUȚIA PREFECTULUI – JUDEȚUL SUCEAVA / 30/07/2021

1_PDFsam_COMUNICAT Colegiul Prefectural 30.07.2021

2_PDFsam_COMUNICAT Colegiul Prefectural 30.07.2021
 


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *