Current track

Title

Artist


26 iulie 1920 – 101 ani de la înființarea Arhivelor Militare ale Romaniei

Written by on iulie 26, 2021

În urmă cu 101 de ani, a fost înființat Centrul de Cercetare și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice din România „General Radu Rosetti”, în prezent, Arhivele Militare Române, iar la 26 iulie 1920 și Depozitul de Arhivă Istorică al acestei secții, astfel s-au pus bazele arhivisticii militare românești.
De-a lungul timpului, constituirea, conservarea și valorificarea patrimoniului arhivistic al Armatei României au presupus eforturi considerabile și de lungă durată, cel mai adesea în împrejurări neprielnice sau chiar ostile, generate de istoria zbuciumată a României din ultima sută de ani.
 Primele inițiative privind crearea unei structuri dedicate constituirii unei arhive istorice a armatei române, precum și consemnării faptelor de arme ale militarilor români, apar în anul 1867 când, în ziua de 17 martie, este înființat Depozitul General al Războiului, structură din cadrul administrație centrale a Ministerului de Război. Depozitul General al Războiului era format din Secţia Harta României. Lucrări topografice interioare şi Secţia Lucrări istorice, statistica militară şi lucrări regimentareData de 17 martie a fost aleasă ca zi de aniversare Arhivelor Militare Naționale Române, structura din compunerea Statului Major al Apărării desemnată să conducă și să controleze activitatea arhivistică din cadrul Ministerului Apărării Naționale.
   Depozitul General al Războiului a fost desfiinţat prin Înaltul Decret nr. 1163 din 11 august 1867.
 In februarie 1870, a fost reînființat, sub denumirea de Depozitul de Război, ca direcţie independentă în cadrul Ministerului de Război.    Secţia a II-a Lucrări istorice. Statistica militară şi lucrări regimentare, din componența Depozitului de Război, avea ca atribuții:
–Clasarea şi conservarea arhivelor privitoare la operaţii de război. –Redactarea oricărei operaţii militare.
–Istoricul regimentelor de la crearea lor şi, în general, toate lucrările istorice.
–Adunarea tuturor documentelor necesare pentru istoria militară a României şi a puterilor străine.
–Lucrări şi opere publicate în străinătate.
–Conservarea bibliotecii şi arhivei Depozitului.
–Examinarea lucrărilor şi operelor militare publicate în România şi în străinătate.
In anul 1998, în urma studierii sistemului arhivistic militar din mai multe țări europene, au fost create trei depozite intermediare la nivelul Statului Major al Forţelor Terestre,
— Statului Major al Forţelor Navale
— Statului Major al Forţelor Aeriene
–depozit de arhivă tehnică, aceste depozite aflându-se în coordonarea de specialitate a Arhivelor Militare Române (în prezent Arhivelor Militare Naționale Române), structură din compunerea Statului Major General, care avea în subordine directă, ca și până atunci, unitatea de la Pitești redenumită Centru de Studii și Păstrare a Arhivelor Militare Istorice (în prezent Depozitul Central de Arhivă).

Tot în anul 1998 a fost văzut lumina tiparului primul număr al revistei trimestriale „Document. Buletinul Arhivelor Militare”. De-a lungul anilor, în paginile revistei, ajunsă azi la numărul 87, au fost publicate studii şi articole de istorie militară sau de arhivistică semnate de personalități prestigioase din domeniu.


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *