Current track

Title

Artist


Hărți de hazard și risc la inundații

Written by on iulie 11, 2021

Evoluţia gospodăririi apelor în România a fost influenţată de regimul hidrologic al resurselor de apă, caracterizate de o variabilitate foarte mare în timp şi în spaţiu. Încă din secolul al XVIII–lea, necesitatea măsurilor de apărare împotriva inundaţiilor a condus la construirea statiilor hidrologice, a digurilor şi acumulărilor nepermanente. În zilele noastre prin Hotărârea Guvernului României nr. 981 din 29 decembrie 1998 se înfiinţează Compania Naţională “Apele Române” S.A Bucureşti, iar 11 subunități bazinale revin la denumirea de Direcţiile Apelor.

Prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr. 107 din 20 septembrie 2002, se înființează Administrația Națională „Apele Române”, și este preluată activitateai de hidrologie, hidrogeologie și de gospodărire a apelor de la Compania Naționala „Institutul Național de Meteorologie, Hidrologie și Gospodărire a Apelor” – S.A., care devine Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, sub autoritatea Administrației Naționale „Apele Române”.

Hărtile de hazard și risc la inundații au fost întocmite pentru zonele desemnate ca având un risc potențial semnificativ la inundații, în cadrul primei etape de implementare a Directivei 2007/60/CE  –  evaluarea preliminară a riscului la inundații care a avut ca termen de raportare la Comisia Europeană –în martie 2012 (termen indeplinit de Romania).

Harta de hazard la inundații constituie documentul pe care este reprezentată extinderea zonelor potențial inundabile din albiile majore ale râurilor (inclusiv adâncimi) pentru viituri al căror debit maxim este caracterizat de următoarele probabilităti de depășire: 0,1% (probabilitate mică de depasire), 1% (probabilitate medie de depășire) și 10% (probabilitate mare de depasire).

Scopul hărtii de hazard: suport decizional, întocmirea planurilor de management la inundații, conștientizarea populației și alte scopuri cu caracter general. Harta însă nu ofera gradul de precizie necesar proiectarii unor constructii, mai ales a celor de tip industrial, drumuri, stații de tratare/epurare etc.

Aplicația hărților de hazard și de risc la inundații este activă pe site-ul www.rowater.ro încă de la momentul lansării și poate fi accesată din prima pagină sau direct prin linkul:
https://rowater.ro/despre-noi/descrierea-activitatii/managementul-situatiilor-de-urgenta/directiva-inundatii-2007-60-ce/harti-de-hazard-si-risc-la-inundatii/. Aceasta integrează hărțile de hazard și de risc la inundații pentru cele 11 bazine hidrografice și este accesibilă publicului. De asemenea, hărțile de hazard și de risc la inundații au fost puse la dispoziția autorităților locale și județene încă din anul 2015. Managementul riscului la inundații include prevenirea și limitarea efectelor produse de inundații, dar nu anulează riscul la inundații, întrucât nicăieri în lume nu există risc zero la inundații. Din estimările realizate de către specialiștii Administrației Naționale ”Apele Române”, pe baza hărților de hazard și de risc la inundații, în prezent, în România, sunt evitate pagube în valoare de 1 mld de euro.
De exemplu, la ultimele inundații din bazinul hidrografic Crișuri, unde au fost înregistrate debite asociate unor niveluri istorice, conform estimărilor bazate pe hărțile de inundabilitate, în bazinul Crișul Negru, în aval de Beiuș, aproape 6000 de persoane au fost protejate de riscul inundațiilor și în jur de 7500 de hectare agricole au fost apărate de diguri și poldere.În ceea ce privește inundații din bazinul hidrografic Siret, localitățile situate de-a lungul râului Putna, pe sectorul Mircești- Biliești-Suraia-Vadu Roșca, se află în zonă inundabilă, în toate cele trei tipuri de scenarii. Aceste localități au fost inundate în totalitate în anul 2005. Chiar dacă nivelurile istorice pe râul Putna au depășit cu 3 cm nivelul atins în anul 2005, în acest an, cu excepția localității Biliești, celelalte localități au înregistrat pagube semnificativ reduse. Benzile de inundabilitate incluse în hărți au stat la baza elaborării planurilor de apărare reactualizate la nivelul tuturor județelor și localităților analizate. În funcție de frecvența și pagubele produse de inundațiile istorice, au rezultat 400 de zone cu risc potențial semnificativ la inundații. România este singura țară din UE, alături de Lituania, care a identificat scenarii pentru toate cele patru categorii de risc recomandate de către Comisia Europeană: populație, activități economice, patrimoniu cultural și mediu”, spun cei de la Apele Române, într-un comunicat emis către publicația romania.europalibera.org.

Surse: rowater.ro

mmediu.ro


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *