Melodia curentă

Titlu

Artist


Săptămâna viitoare încep înscrierile la liceele vocaţionale. Oferta judeţului Suceava cuprinde peste 380 de locuri

Scris de pe iunie 6, 2021

În perioada 7 – 14 iunie, are loc admiterea la liceele vocaționale, cu înscrierea candidaților pentru probele de aptitudini. În judeţul Suceava, oferta cuprinde 384 de locuri la clasa a IX-a. Cele mai multe sunt disponibile la Colegiul de Artă „Ciprian Porumbescu” Suceava, care are în planul de școlarizare 4 clase, fiecare cu câte 24 de locuri, la specializările Arhitectură, Tehnician pentru tehnici artistice, Conservare-restaurare bunuri culturale și Instrumentist. Același număr de locuri și de clase a IX-a sunt cuprinse și în oferta  Liceului cu Program Sportiv, specializarea Instructor sportiv. La Colegiul Național „Mihai Eminescu” Suceava sunt disponibile 48 de locuri, în două clase, la specializarea Învățător-educatoare, iar Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Mitropolitul Dosoftei” Suceava organizează admitere pentru 24 de locuri, la specializarea Teologie ortodoxă.

Elevii care au decis să opteze pentru una din specializările existente la filiera vocațională se vor înscrie direct la unitatea de învățământ sau prin mijloace electronice de comunicare. Tot în perioada 7-14 iunie are loc înscrierea candidaților pentru probele de verificare a cunoștințelor la limba modernă, care vor fi echivalate cu media aritmetică a mediilor anuale aferente celor patru ani de studiu din învățământul gimnazial. Elevii care vor opta la admiterea din acest an pentru unul din locurile disponibile la specializările bilingve trebuie să treacă prin această etapă. Echivalarea sau desfășurarea probelor de aptitudini este programată în perioada 15-18 iunie, după care va avea loc comunicarea rezultatelor obținute de candidați.

Pe 14 iulie va fi transmisă, în format electronic, către Centrul național de admitere, lista candidaților declarați admiși, în fiecare județ, la clasele pentru care s-au susținut probe de aptitudini, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată. Evaluarea candidaților de la profilurile artistic, sportiv și teologic se face prin note, în timp ce la profilul pedagogic aprecierea probelor de aptitudini se va face pe bază de calificativ admis/respins.


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *