Melodia curentă

Titlu

Artist


În anul 2020 suprafaţa pădurilor a crescut cu aproximativ 0,3% faţă de anul precedent

Scris de pe mai 31, 2021

Institutul Naţional De Statistică a dat publicității rezultatele studierii domeniului Silvicultură şi exploatare forestieră.

Activitatea din silvicultură în anul 2020, în creștere față de anul 2019:

  • În anul 2020 suprafaţa pădurilor a crescut cu aproximativ 0,3% faţă de anul precedent.
  • Faţă de anul precedent, în anul 2020 volumul de masă lemnoasă recoltată a crescut cu 4,0%.

Evoluţia principalilor indicatori silvici în anul 2020 comparativ cu anul 2019:

 

Denumirea indicatorilor U. M. 2019 2020 Diferenţe (±) anul 2020 faţă de anul 2019
Fondul forestier naţional (la sfârşitul anului) – total

din care:

– Suprafaţa pădurilor

ha 6592230 6604206 +11976
ha 6427340 6449417 +22077
Masa lemnoasă recoltată mii m.c. 18903,6 19652,0 +748,4
Suprafaţa parcursă cu tăieri de regenerare a pădurilor – total

din care:

– Tăieri rase

ha 190610 185339 -5271
ha 3518 2773 -745
Suprafaţa regenerată – total ha 24459 25189 +730

 

Fondul forestier naţional la 31 decembrie 2020 a înregistrat o creştere de aproximativ 0,2%. Această creştere se datorează în principal unor reamenajări de păşuni împădurite şi introducerii în fondul forestier a terenurilor degradate şi a terenurilor neîmpădurite, stabilite în condiţiile legii a fi împădurite (Legea nr. 133/2015 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 – Codul Silvic).

Suprafaţa pădurilor reprezintă 97,7% din fondul forestier naţional.

Suprafaţa regenerată a crescut cu 3,0%.

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.

Distribuţia fondului forestier pe regiuni de dezvoltare indică o concentrare într-o proporţie însemnată a acestuia în regiunile de dezvoltare CENTRU (19,2% din totalul fondului forestier) şi NORD-EST (18,2%), urmate de regiunile de dezvoltare VEST (16,2%), NORD-VEST (15,3%), SUD-VEST-OLTENIA (12,3%), SUD- MUNTENIA (10,0%), SUD-EST (8,4%) şi de BUCUREŞTI-ILFOV (0,4%).

Masa lemnoasă recoltată, pe regiuni de dezvoltare, în anul 2020

 

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.

Cel mai mare volum de masă lemnoasă s-a recoltat în regiunea de dezvoltare NORD-EST (25,8% din totalul volumului de masă lemnoasă recoltată), urmată de regiunea de dezvoltare CENTRU (25,7%) şi într-o proporţie mai mică de regiunile de dezvoltare NORD-VEST (12,5%), VEST (11,9%), SUD-MUNTENIA (10,6%), SUD-VEST OLTENIA (6,8%), SUD-EST (6,4%) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,3%).

 

Datele graficului (xls) vor putea fi accesate prin fişierul .rar ataşat comunicatului pe homepage.

Cele mai mari suprafeţe pe care s-au realizat lucrări de regenerare a pădurilor s-au înregistrat în regiunile de dezvoltare NORD-EST (28,8 % din suprafaţa totală regenerată), CENTRU (17,2 %), respectiv NORD-VEST (13,6 %), urmate de regiunile de dezvoltare SUD-EST (12,8 %), SUD-MUNTENIA (10,3 %), VEST (8,7 %), SUD-VEST OLTENIA (8,0 %) şi BUCUREŞTI-ILFOV (0,6 %).

Informaţii suplimentare:

Pentru interpretarea corectă a indicatorilor, vă rugăm să consultaţi Precizările Metodologice ataşate comunicatului pe homepage.

Informaţii suplimentare se pot obţine din publicaţia „Statistica activităţilor din silvicultură în anul 2020″, termen de apariţie 30 iulie 2021.

Următorul comunicat de presă referitor la silvicultură va apărea în data de 30 septembrie 2021.

Arhiva comunicatelor de presă: http://www.insse.ro/cms/ro/comunicate-de-presa-view

Direcţia de Comunicare

e-mail: biroupresa@insse.ro Tel: +4021 3181869


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *