Melodia curentă

Titlu

Artist


Lucrări de combatere a insectelor în Municipiul Bârlad

Scris de pe mai 29, 2021

În perioada 02.06.-04.06.2021, în municipiul Bârlad vor efectuate diverse lucrări de combatere a insectelor terestre (ţânţarilor, muştelor si căpuşelor) de pe domeniul public.

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE SA anunţă efectuarea unor lucrări de combatere a insectelor (ţânţarilor, muştelor si căpuşelor) terestre pe domeniul public al municipiului Bârlad astfel:

– Aerian : În dimineaţa zilei de 04-06-2021 între orele 5:00 – 7:00, cu elicopterul Ka- 26, avand instalaţia Microair AU5000.

Insecticidul folosit la acţiune este K-Othrine EC 84, produs avizat de Comisia Naţionala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății.

– Terestră: În nopțile de 02-03/06-2021 / 03-04/06-2021, între orele 23:00 – 05:00.

Insecticidul folosit la acţiune va fi K-Othrine EC 84, produs avizat de Comisia Naţionala pentru Produse Biocide din cadrul Ministerului Sănătății.

În funcţie de condiţiile meteorologice, lucrările vor fi reprogramate la interval de 24 ore.

PRECAUŢII:

Sunt solicitaţi crescătorii de albine şi pasionaţii de sericicultură în luarea de măsuri de protejare, deoarece insecticidele utilizate pot fi periculoase pentru familiile de albine şi viermii de mătase.

 

Măsuri de prim-ajutor,  pentru  intoxicații  cu K-OTHRINE EC 84

 

Indicaţii generale : Se va ieşi din zona periculoasă. Aşezaţi şi transportaţi victima într-o poziţie laterală stabilă. Scoateţi imediat hainele contaminate şi depozitaţi-le în siguranţă.

Inhalare : Se va ieşi la aer curat. Se va culca persoana respectivă şi se va ţine la căldură. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă.

Contactul cu pielea : Spălaţi cu multă apă şi săpun sau, dacă este disponibil cu polietilenglicol 400 şi clătiţi apoi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezia. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. în cazul pielii iritate, aplicaţi uleiuri sau loţiuni cu vitamina E. Dacă simptomele persistă se va chema un medic.

Contactul cu ochii: Se va clăti imediat şi din abundenţă cu apă, inclusiv sub pleoape, timp de cel puţin 15 minute. Scoateţi lentilele de contact, dacă există, după primele 5 minute şi continuaţi sa clătiţi cu apă. Apa caldă poate creşte în mod subiectiv senzaţia de iritare/parestezie. Acesta nu este un semn de intoxicaţie sistemică. Aplicaţi picături pentru calmare, dacă este necesar aplicaţi picături anestezice pentru ochi. Se va acorda asistenţă medicală dacă iritaţia creşte şi persistă.

Ingerare : Se va clăti gura. NU se va induce stare de vomă. Nu se va lăsa victima nesupraveghiată. Se va anunţa imediat un medic sau spitalul de urgenţă

Conducerea S.C. CUP S.A.

 

Sursa: ANUNŢ DE INTERES PUBLIC

SC COMPANIA DE UTILITĂŢI PUBLICE SA

Facebook Primăria Bârlad


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *