Current track

Title

Artist


Activităţi  desfăşurate  de  poliţia  locală  Bârlad  pentru protejarea  mediului în perioada 18 martie – 16 mai 2021

#Postat de on mai 21, 2021

Poliția locală  Bârlad   a  desfășurat  activități  pentru  protejarea  mediului.

  1. SCOP ŞI MOTIVAŢIE

Reducerea efectelor adverse determinate de generarea şi gestionarea deşeurilor, elaborarea şi implementarea măsurilor a revenit viceprimarului mun. Bârlad, doamna Ana – Maria Vintilă.

Rezultatul aşteptat este ca fiecare locuitor al municipiului nostru să înţeleagă responsabilităţile ce-i revin, căci protejarea mediului constituie astăzi una dintre problemele cele mai importante ale umanitatii, deoarece are implicaţii majore asupra sănătăţii populaţiei.

 

ACTE NORMATIVE ŞI DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

  • ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, art. 6, alin. 1, ’’Protecţia mediului constituie obligaţia şi responsabilitatea autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a tuturor persoanelor fizice şi juridice
  • LEGEA nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deşeurilor , art. l:99.
  • recomandările Comisiei Europene adresate ţării noastre privind depozitele de deşeuri, protecţia speciilor şi habitatelor, prevenirea poluării atmosferice;
  • REGULAMENTUL SERVICIULUI PUBLIC DE SALUBRIZARE A LOCALITĂŢILOR DIN JUDEŢUL VASLUI;
  • H.C.L.M. Bârlad nr. 22/2002 privind stabilirea obligaţiilor şi răspunderilor ce revin instituţiilor publice, agenţilor economici, celorlalte persoane juridice, precum şi cetăţenilor, în domeniul gospodăririi mun. Bârlad;
  • „Programul de activităţi privind îmbunătăţirea acţiunilor de colectare a deşeurilor menajere şi reciclabile pentru perioada 18 martie – 01 septembrie 2021”, elaborat de Primăria municipiului Bârlad;

Mai multe aici:

numai-text-prot-med

Sursa: https://www.facebook.com/primariamunbarlad


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *