Melodia curentă

Titlu

Artist


Vladimir Ilici Lenin (22 aprilie 1870- 24 ianuarie 1924), politician comunist rus, întemeietorul Uniunii Sovietice

Scris de pe aprilie 22, 2021

Vladimir Ilici Lenin, a fost un revoluționar rus care a condus partidul bolșevic, primul premier al Uniunii Sovietice și fondatorul ideologiei cunoscute sub numele de leninism.

 


În 1887 Lenin a absolvit liceul şi s-a înscris în septembrie la Facultatea de drept a Universităţii din Kazan. Pentru participare activă la mişcarea revoluţionară a studenţilor este însă după scurt timp arestat, eliminat din universitate.Lenin  studiază operele lui Karl Marx şi Friedrich Engels şi intră într-un cerc marxist.
În august 1893 se mută la Petersburg şi devine conducătorul recunoscut al marxiştilor din Petersburg. În 1894 scrie lucrarea Ce sînt «prietenii poporului» şi cum luptă ei împotriva social-democraţilor?Enunţă pentru prima oară ideea alianţei revoluţionare dintre muncitori şi ţărani ca principal mijloc de răsturnare a ţarismului, a moşierilor şi a burgheziei şi arată că pentru atingerea acestui obiectiv este necesar un partid proletar. În 1895 Lenin participă la unirea cercurilor muncitoreşti marxiste din Petersburg şi crearea Uniunii de luptă pentru eliberarea clasei muncitoare
In decembrie 1895 Lenin este arestat şi întemniţat pentru 15 luni, iar în 1897 deportat pe termen de trei ani în Siberia.La 20 noiembrie 1922 Lenin ia cuvîntul la plenara Sovietului din Moscova în problema politicii interne şi externe. A fost ultima sa cuvîntare. În atentatul săvîrşit de socialiştii-revoluţionari asupra sa în august 1918, Lenin fusese grav rănit, ceea ce i-a deteriorat mult sănătatea. La sfîrşitul anului 1922 se îmbolnăveşte grav, dar în timpul bolii nu şi-a încetat activitatea.
Lenin a dezvoltat marxismul ca teorie a legilor revoluţiei proletare şi ale construirii socialismului, indisolubil legată de practica revoluţionară. În România, unele lucrări ale lui Lenin au fost traduse şi publicate începînd din 1912.

 

Lucrări selectate

 

1895: Friedrich Engels 1902: Ce-i de făcut?
1904: Un pas înainte, doi paşi înapoi  (English)
1905: Două tactici ale social-democraţiei în revoluţia democratică  (English)
1909: Materialism şi empiriocriticism  (pdf)
1913: Trei izvoare şi trei părţi constitutive ale marxismului
1914: Dreptul naţiunilor la autodeterminare (English)
1914: Karl Marx (Scurtă schiţă biografică şi expunere a marxismului)
1916: Imperialismul, stadiul cel mai înalt al capitalismului
1917: Despre sarcinile proletariatului în actuala revoluţie [Tezele din aprilie]
1917: Statul şi revoluţia  
1918: Revoluţia proletară şi renegatul Kautsky (pdf)
1919: Marea iniţiativă (Despre eroismul muncitorilor în spatele frontului. Cu prilejul „subotnicelor comuniste“) 1920: «Stîngismul» – boala copilăriei comunismului
1920: Congresul al II-lea al Internaţionalei Comuniste
1920: Sarcinile uniunilor tineretului
1921: Despre impozitul în natură
1922: Scrisoare către congres
1923: Despre cooperaţie  .

 


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *