Melodia curentă

Titlu

Artist


Bârladul scapă de restricții!

Scris de pe aprilie 18, 2021

Ca urmare a faptului că, în ultimele zile, rata de infectare SARS-CoV-2 de la nivelul Bârladului a scăzut de la 4,02 la 3,41 la mia de locuitori, adică sub 3,5 la mie, din această seară, restricțiile de week-end impuse de autoritățile centrale nu mai sunt valabile.
Cum rata incidenței cumulative a COVID-19 la mia de locuitori este mai mică de 3,5 la mie, de astăzi, restricțiile de week-end impuse în urmă cu două săptămâni nu mai sunt valabile.

„Conform art. 4 din Hotărârea nr. 29 din 09.04.2021, în care se specifică «… această măsură nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 ‰ de locuitori», începând cu ziua de duminică, 18.04.2021, pe raza localității se renunță la toate măsurile prevăzute în acest articol:

1. interzicerea circulației persoanelor în afara locuinței / gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 20.00-5.00, cu următoarele excepții:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință / gospodărie și locul / locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea / însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie. Această măsură nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 ‰ de locuitori.

2. obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț / prestări de servicii în spații închise şi / sau deschise, publice şi / sau private să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică, în intervalul orar 5.00-18.00. Această măsură nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 ‰ de locuitori.

3. prin excepție de la prevederile pct. 4, în intervalul orar 18.00-05.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;

4. suspendarea activității operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport și / sau fitness. Această măsură nu se aplică în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5 ‰ de locuitori”.

Se mențin restricțiile valabile pentru incidența peste 3‰:

Rămân în vigoare măsurile prevăzute la Art. 3 din aceeași Hotărâre:

„1. interzicerea organizării și desfășurării activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și / sau concerte, conform art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021;

2. interzicerea organizării și desfășurării spectacolelor de tipul drive-in și organizării și desfășurării în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale, conform art. 1 pct. 8 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021;

3. interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și / sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor. Se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, conform art. 6 pct. 1 și 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021;

4. interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, conform art. 6 pct. 3 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021;

5. desfășurarea activității restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. Se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective, conform art. 6 pct. 2 și 4 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021;

6. interzicerea activității cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc, conform art. 10 pct. 2 din Anexa nr. 3 la Hotărârea de Guvern nr. 293/2021”.Cancelaria Prefectului Vaslui,18.04.2021


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *