Melodia curentă

Titlu

Artist


Principiile viitoarei legi a salarizării: Sporurile vor fi plafonate la 20% din salariul de bază, la nivel individual

Scris de pe aprilie 14, 2021

În ședința de miercuri  guvernul va discuta un memorandum privind principiile care vor sta la baza viitoarei legi a salarizării în sectorul public.
 Guvernul urmărește plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual.


Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Finanțelor propun următoarele principii:

  • reanalizarea coeficienților de ierarhizare pentru fiecare familie ocupațională de funcții bugetare, cu respectarea raportului de 1 la 12, dintre cel mai mic și cel mai mare salariu de bază, și înmulțirea coeficienților cu salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în vigoare – 2300 lei;
  • introducerea unor grile de salarizare pentru administrația publică locală, corespunzător funcțiilor publice și funcțiilor contractuale;
  • plafonarea sporurilor la 20% din salariul de bază, la nivel individual;
  • revizuirea sistemului de acordare a sporurilor :
  • sporurile pentru condiții de muncă la care expunerea la condiții de muncă este aceeași, indiferent de funcția deținută, se vor acorda în cuantum fix, ca spor de până la 25% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată;
  • analiza tuturor categoriilor de sporuri, cu menținerea numai a celor cu adevărat relevante;
  • acordarea unui spor de performanță lunar, personalului care a realizat sau a participat direct la obţinerea unor rezultate deosebite în activitatea instituţiei/autorităţii publice sau a sistemului din care face parte, a participat la activităţi cu caracter deosebit, a efectuat lucrări cu caracter excepţional ori a avut un volum de activitate ce depăşeşte în mod semnificativ volumul optim de activitate, în raport de complexitatea sarcinilor, în baza criteriilor stabilite de ordonatorul de credite;
  • implementarea noului cadru legal pentru toate familiile ocupaționale în acelașii timp, în scopul evitării apariției unor noi dezechilibre în sistemul public de salarizare și al înlăturării posibilității contestării unor prevederi în fața instanțelor de judecată.

În memorandum se precizează este necesar ca ministerele să transmită în termen de 30 de zile, propuneri și observații de îmbunătățire a legislației privind salarizarea în domeniul de competență.
sursa:HotNews.ro


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *