Ne puteti urmări și pe:

Din acest an, în municipiul Bacău, anual, vor fi intabulate gratuit peste 600 de imobile, a anunțat viceprimarul Liviu Miroșeanu. Astfel, băcăuanii vor putea să-și intabuleze gratuit locuința, prin Programul național de cadastru şi carte funciară.

„Au fost ani de zile în care municipiul Bacău a fost neeligibil pentru cadastrare gratuită, dar am reuşit să deblocăm situaţia.M-am întâlnit cu doamna Mona Aronescu, directorul Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bacău, și am depus ultimele documente necesare, astfel încât municipiul Bacău să acceseze finanțarea acordată prin Programul național de cadastru şi carte funciară derulat de Agenția Naţională de Cadastru şi Publicitate Imobiliară”, mai precizează viceprimarul Bacăului.

Programul Național de Cadastru și Carte Funciară 2015-2023 (PNCCF) are ca obiectiv înregistrarea sistematică a imobilelor în 2.337 UAT- uri situate în mediul urban și rural. PNCCF a fost instituit în scopul: înregistrării gratuite a imobilelor în sistemul integrat de cadastru şi carte funciară și eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari şi, după caz, a dezbaterilor succesorale.

În cadrul PNCCF, proprietarul/posesorul/deţinătorul imobilului este beneficiarul dar nu este cel care iniţiază efectuarea cadastrului. O persoană fizică/juridică poate beneficia de înregistrarea gratuită a imobilului/imobilelor pe care le deține, în cadrul PNCCF, în momentul în care încep lucrările de cadastru sistematic în UAT-ul pe raza căruia se afla imobilul/imobilele. Pe măsură ce o UAT e inclusă în PNCCF, au loc acţiuni de informare a locuitorilor. Acestea sunt realizate cu sprijinul autorităţilor administraţiei publice locale.

 Cine plătește aceste servicii (măsurători, intabulare, etc)

În cadrul PNCCF, finanțarea lucrărilor de înregistrare sistematică a imobilelor este asigurată din veniturile proprii ale ANCPI și din alte surse: fonduri externe nerambursabile, bugetul UAT- urilor. Programul național are ca obiectiv principal înregistrarea sistematică în masă, gratuită, din oficiu, a tuturor proprietăților din UAT- urile selectate. Programul național se realizează în baza Planului anual de acțiune al ANCPI și conform bugetului alocat. Proprietarii imobilelor pot beneficia de înregistrarea gratuită a proprietăților, în cadrul înregistrării sistematice organizate la nivelul unității administrativ-teritoriale pe raza căreia se află situate imobilele. Principalii beneficiari ai intabulării gratuite sunt proprietarii și posesorii ori alți deținători ai imobilelor identificați în unitățile administrativ-teritoriale în care se desfășoară serviciile de înregistrare sistematică a imobilelor.

Ne puteti urmări și pe: