Ne puteti urmări și pe:

D.S.V.SA. Bacău a inițiat și derulează la nivel județean, începând cu data de 01 aprilie 2021, odată cu aplicarea Legii nr. 182/2020 pentru stabilirea conţinutului de acizi graşi trans în produsele alimentare destinate consumului uman şi a Regulamentului Comisiei (UE) 2019/649 , controale oficiale, în unităţi precum cele de fabricare a produselor de panificaţie, patiserie, popcorn, grăsimilor vegetale, margarinelor, uleiurilor parţial hidrogenate, în unităţi de alimentaţie publică (fast-food şi restaurante) și în unităţi de depozitare şi comercializare a produselor alimentare care conţin margarine, grăsimi şi uleiuri parţial hidrogenate.

Astfel, conţinutul de acizi graşi trans din alimente, alţii decât acizii graşi trans prezenţi în mod natural în grăsimea de origine animală, nu trebuie să depăşească valoarea de 2 grame la 100 g de grăsime pentru alimentele destinate direct consumatorului final şi a celor destinate vânzării cu amănuntul.

„Inspectorii D.S.V..S.A. Bacau vor verifica modul în care operatorii din sectorul alimentar şi-au realizat analiza riscului datorat prezenţei acizilor graşi trans (alţii decât acizii graşi trans prezenţi în mod natural în grăsimea de origine animală) şi au stabilit măsuri, acolo unde este cazul, de diminuare a conţinutului de acizi grasi trans în alimentele destinate direct consumatorului final sau vânzării cu amănuntul”, menționează dr. Luminița Mihaela Ionescu, purtător de cuvânt DSVSA Bacău.

De asemenea, operatorii vor fi verificaţi în ce priveşte aplicarea măsurilor stabilite pentru asigurarea conformităţii cu cerinţele legislative în acest domeniu, inclusiv prelevările de probe şi acţiunile luate în cazul în care rezultatele analizelor indică depăşiri ale limitelor permise de acizi graşi trans.

În situaţiile în care, în timpul controalelor oficiale se identifică neconformităţi privind conţinutul maxim de acizi graşi trans, în produsele alimentare destinate direct consumatorului final sau vânzării cu amănuntul, se vor lua măsuri imediate pentru ca produsele să nu fie puse pe piaţă şi/sau să fie retrase de la comercializare, mai precizează comunicatul DSVSA Bacău.

Ne puteti urmări și pe: