Current track

Title

Artist


Primăria Târgu Ocna ”se salvează” în cazul burselor. ”Îl îndrumă pe Ionuț, elev în clasa a VIII-a, să citească legea

#Postat de on martie 17, 2021

Primăria Târgu Ocna nu le-a rămas datoare elevilor care își cer drepturile- bursele. Instituția a postat pe Facebook un comunicat (nesemnat) prin care îi anunță pe solicitanții burselor școlare că legea e mai presus de orice. Comunicatul, probabil, e scris de un jurist, iar elevii sunt …elevi.

foto: Facebook -Primăria Orașului Târgu Ocna

”Cu privire la acordarea burselor şcolare stabilite conform prevederilor art.82 și al art.105 din Legea educației naționale nr.1/2011, cu modificările și completările ulterioare vă aducem la cunoştinţă că potrivit art.5, alin.(3), lit.j, respectiv alin.(4) din Legea nr.15/2021 privind aprobarea bugetului de stat pentru anul 2021, repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (3), pe comune, oraşe, municipii, sectoare şi municipiul Bucureşti, după caz, se face prin decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a finanţelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, iar pentru finanţarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi a burselor acordate elevilor din învăţământul de masă, în baza actului administrativ emis de inspectorul şcolar general al inspectoratului şcolar judeţean/al municipiului Bucureşti, cu privire la repartizarea sumelor pe unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum şi pe unităţi de învăţământ.” – sursa: Facebook Primăria Orașului Târgu Ocna

Lauda de sine, nu le miroase-a bine celor din Târgu Ocna

    ”Menţionăm că administraţia Oraşului Târgu Ocna se preocupă permanent pentru asigurarea condiţiilor specifice în instituţiile şcolare de pe raza localităţii noastre. Pentru anul 2020 sumele alocate învăţământului au reprezentat 43.75% din total buget local, respectiv suma de 13.778.491 lei, după cum urmează: 1.Investiţii – Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Piticot corp A Proiect PNDL:  2.787.194 lei, Reabilitare, modernizare si dotare Gradinita Piticot corp B Proiect PNDL: 2.971.058 lei, Reabilitare, modernizare si dotare Colegiul National Costache Negri, oras Targu Ocna Proiect PNDL: 6.144.095 lei, Reabilitare, extindere, modernizare si dotare Scoala Gimnaziala nr.1 Targu Ocna – Proiect POR – 67.815 lei;

☑️2.Cheltuieli materiale – Reparaţii, dezinfecţii, aparatură electronică pentru desfasurarea orelor on-line, naveta cadre didactice, transport elevi, tichete sociale – 388.868 lei. La aceste cheltuieli materiale asigurate din bugetul local se adaugă cheltuielile materiale alocate din finanţarea de bază în sumă de 1.149.871 lei;

☑️3.Premii şcolare – 18.690 lei;

☑️4.Burse -24.900 lei;

☑️5.Finanţare învăţământ particular sau confesional acreditat -226.000 lei.

Lidia Lupascu: ”Stau și mă minunez de așa zisele investiții în acest oraș …. Sunt invizibile”

Sandu Bordeian. ”Dacă nu vă este cu supărare domnule primar, vă întreb pentru că eu nu știu (doar bănuiesc) și probabil ca mine sunt mulți, care sunt unitățile de „învățământ particular sau confesional acreditat” din Târgu Ocna?”

Daniel Popa: ”O să caut şi preţurile pe care, remarc, nu prea bat între ele…!Uni spun ceva, alţii spun altceva…important este să „prostim” alegătorii…!Dar pe noi…DA…pe NOI….când ne mai respectăm….?”

         Primăria Târgu Ocna își încheie comunicatul cu alte vești bune pentru elevii din localitate

”În bugetul pe anul 2021 susţinem continuarea investiţiilor în derulare, precum şi iniţierea unor proiecte noi în activitatea de învăţământ, finanţarea sălilor de sport, respectiv alocarea burselor şcolare conform prevederilor legale, şi asigurarea condiţiilor necesare derulării unui învăţământ de calitate în Oraşul Târgu Ocna.”


Reader's opinions

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *