Melodia curentă

Titlu

Artist


Proiect de legalizare a împușcării râsului, a pisicii sălbatice și a ursului, pe motiv că provoacă daune!

Scris de pe martie 10, 2021

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a scos la licitație caietul de sarcini pentru studiul care va sta la baza stabilirii cotelor de împușcare a râsului, ursului și a pisicii sălbatice.

„Studiul privind estimarea populaţiilor de urs, râs şi pisică sălbatică din România (Ursus arctos, Lynx lynx şi Felis silvestris) în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare şi pentru stabilirea numărului de exemplare din specia urs, râs şi pisică sălbatică din România care pot face obiectul derogărilor de la măsurile de protecție” a fost postat pe SEAP, iar valoarea estimată a proiectului este estimată la 495.000 de lei.

Cu alte cuvinte, Ministerul Mediului alocă aproape o jumătate de milion de lei pentru un proiect ce vizează estimarea populaţiilor de urs brun, râs și pisică sălbatică, pentru a stabili cota de vânătoare pentru anul 2022. Potrivit caietului de sarcini, se va face:  

-analiza spațială a datelor referitoare la pagubele produse de carnivorele mari în perioada 2015-2020 la nivel de fond cinegetic și județ;

-analiza derogărilor acordate conform ordinelor de ministru emise pentru acordarea de derogări de la măsurile de protecție comparativ cu localizarea situaţiilor conflictuale şi a pagubelor înregistrate în perioada 2015-2020, la nivel de fond cinegetic;

-participarea împreună cu gestionarii fondurilor cinegetice și reprezentanții agențiilor locale pentru protecția mediului și alți factori interesați (ONG-uri, institute de cercetare/ universități, muzee) la colectarea datelor în teren, pe 10% din fondurile cinegetice ocupate de urs brun (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), pisică sălbatică (Felis silvestris) şi verificarea prin sondaj a evaluării pe încă 10% din fondurile cinegetice ocupate de urs brun (Ursus arctos), râs (Lynx lynx), pisică sălbatică (Felis silvestris) prin deplasarea în minim 10 judeţe la gestionarii fondurilor cinegetice; identificarea unităților reproductive (femele cu pui).

– centralizarea si analiza datelor de la nivel de gestionar, la nivel de judeţ și de ţară. (Compararea efectivelor de urs, râs și pisică sălbatică reieşite din evaluare cu efectivele de ungulate evaluate pe fonduri);

-analiza datelor la nivel de fond cinegetic, judeţ şi la nivel de ţară în sistem GIS și elaborarea hărţilor GIS pe categorii de densitate, pentru populaţiile de urs, râs și pisică sălbatică;

-identificarea, analiza și prezentarea alternativelor acceptabile; în cazul propunerii pentru derogare a unui număr de exemplare din speciile de urs, râs și pisică sălbatică, aceasta va fi corelată cu incidența pagubelor importante și a cazurilor de punere în pericol de către aceste specii a sănătății și integrității oamenilor din anii 2015 – 2020;

-fundamentarea științifică a derogărilor propuse și stabilirea legăturii dintre starea de conservare favorabilă și extragerea unui anumit număr de exemplare din specia urs brun (Ursus arctos), râs (Lynx lynx) și pisică sălbatică (Felis silvestris), conform Directivei Consiliului 92/43/EEC privind Conservarea Habitatelor Naturale și a Faunei şi Florei Sălbatice (Directiva Habitate)-

– estimarea numărului de derogări ce poate fi acordat pentru anul 2022 la nivel de gestionar și de județ.

Mai multe informații despre această licitație, pe: https://www.e-licitatie.ro/…/c-notice/v2/view/100115297…


Opiniile cititorului

Lasă un comentariu

Your email address will not be published. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *